คอนโทรลเลอร์ Gigabit Ethernet Intel® 82545

ชื่อผลิตภัณฑ์
สถานะ
CablingDescription
TDP
การกำหนดค่าพอร์ต
NetworkDataRate
Discontinued 1.5 W Single
Discontinued 1.5 W Single