คอนโทรลเลอร์ Gigabit Ethernet Intel® 82545

ชื่อผลิตภัณฑ์
CablingDescription
TDP
การกำหนดค่าพอร์ต
NetworkDataRate
ประเภทของอินเตอร์เฟซระบบ
1.5 W Single PCI-X
1.5 W Single PCI-X