คอนโทรลเลอร์ Gigabit Ethernet Intel® 82571

ชื่อผลิตภัณฑ์
CablingDescription
TDP
การกำหนดค่าพอร์ต
NetworkDataRate
ประเภทของอินเตอร์เฟซระบบ
3.43 W Dual PCIe v1.0a (2.5 GT/s)