คอนโทรลเลอร์ 10 Gigabit Ethernet Intel® 82599

ชื่อผลิตภัณฑ์
CablingDescription
MaxTDP
การกำหนดค่าพอร์ต
อัตราข้อมูลต่อพอร์ต
ประเภทของอินเตอร์เฟซระบบ
Single 10/1GbE PCIe v2.0 (5.0 GT/s)
Dual 10/1GbE PCIe v2.0 (5.0 GT/s)
Dual 10/1GbE PCIe v2.0 (5.0 GT/s)