คอนโทรลเลอร์ 10 Gigabit Ethernet Intel® 82599

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ประเภทการต่อสาย TDP ราคาที่แนะนำสำหรับลูกค้า การกำหนดค่าพอร์ต ประเภทของอินเตอร์เฟซระบบ เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
คอนโทรลเลอร์ Gigabit Ethernet Intel® 82599EB 10 Launched Dual PCIe v2.0 (5.0 GT/s)
Intel® 82599ES 10 Gigabit Ethernet Controller Launched Dual PCIe v2.0 (5.0 GT/s)
คอนโทรลเลอร์ Gigabit Ethernet Intel® 82599EN 10 Launched Single PCIe v2.0 (5.0 GT/s)