คอนโทรลเลอร์ Gigabit Ethernet Intel® 82576

ชื่อผลิตภัณฑ์
CablingDescription
TDP
การกำหนดค่าพอร์ต
NetworkDataRate
ประเภทของอินเตอร์เฟซระบบ
2.8 W Dual PCIe v2.0 (2.5 GT/s)
2.8 W Dual PCIe v2.0 (2.5 GT/s)