คอนโทรลเลอร์ Gigabit Ethernet Intel® 82574

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ การทำลวดลายวงจร MaxIOThroughput SamplePortConfiguration CablingDescription เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® 82574IT Gigabit Ethernet Controller Launched 90 nm
คอนโทรลเลอร์ Gigabit Ethernet Intel® 82574L Launched 90 nm