โปรเซสเซอร์ Intel® Itanium® ซีรี่ส์ 9100

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ วันที่วางจำหน่าย # คอร์ ClockSpeedMax ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์ แคช เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
โปรเซสเซอร์ Intel® Itanium® 9110N Discontinued Q4'07 1 1.60 GHz 12 MB L3 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Itanium® 9120N Discontinued Q4'07 2 1.42 GHz 12 MB L3 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Itanium® 9130M Discontinued Q4'07 2 1.66 GHz 8 MB L3 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Itanium® 9140M Discontinued Q4'07 2 1.66 GHz 18 MB L3 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Itanium® 9140N Discontinued Q4'07 2 1.60 GHz 18 MB L3 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Itanium® 9150M Discontinued Q4'07 2 1.66 GHz 24 MB L3 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Itanium® 9150N Discontinued Q4'07 2 1.60 GHz 24 MB L3 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Itanium® 9152M Discontinued Q4'07 2 1.66 GHz 24 MB L3 Cache

ค้นหาขั้นสูง

ใช้เครื่องมือนี้ในการกรองโปรเซสเซอร์ Intel® ตามซ็อกเก็ต จำนวนคอร์ ขนาดแคช หน่วยความจำสูงสุด และอีกมากมาย