ชื่อผลิตภัณฑ์
สถานะ
วันที่วางจำหน่าย
# คอร์
ความถี่เทอร์โบสูงสุด
ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์
แคช
Launched Q1'22 5 4.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'22 5 4.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'22 5 4.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'22 2 6 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'22 2 6 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'22 2 6 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'22 2 6 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'21 2 4.10 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'21 2 3.50 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'21 2 4.20 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'21 2 3.60 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'21 2 4.30 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'21 2 3.40 GHz 1.10 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'21 4 1.10 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'21 4 2.00 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Launched Q4'20 2 3.50 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Launched Q4'20 2 3.00 GHz 1.10 GHz 4 MB
Launched Q1'21 4 2.00 GHz 1.5 MB L2 Cache
Launched Q1'21 4 1.20 GHz 1.5 MB L2 Cache
Launched Q2'20 2 4.00 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Launched Q2'20 2 3.80 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Launched Q2'20 2 3.40 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Launched Q2'20 2 3.20 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Launched Q2'20 2 4.10 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Launched Q2'20 2 3.50 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Launched Q2'20 2 4.20 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Launched Q4'19 4 2.00 GHz 4 MB
Launched Q4'19 4 1.10 GHz 4 MB
Launched Q4'19 2 2.40 GHz 2 MB
Launched Q3'19 4 2.50 GHz 1.10 GHz 2 MB
Launched Q2'19 2 3.80 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Launched Q2'19 2 3.20 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Launched Q2'19 2 3.30 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Launched Q2'19 2 4.00 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'19 2 2.30 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'19 2 2.30 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'19 2 1.70 GHz 2 MB
Launched Q2'18 2 3.70 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Launched Q2'18 2 3.10 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q2'18 2 3.80 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q2'18 2 3.20 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q2'18 2 3.90 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q4'17 4 1.50 GHz 4 MB
Discontinued Q4'17 4 1.10 GHz 4 MB
Launched Q2'17 2 1.60 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'17 2 1.50 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'17 2 2.30 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q1'17 2 3.50 GHz 3 MB
Discontinued Q1'17 2 2.90 GHz 3 MB
Discontinued Q1'17 2 3.60 GHz 3 MB
Discontinued Q1'17 2 3.00 GHz 3 MB
Discontinued Q1'17 2 3.70 GHz 3 MB
Launched Q3'16 4 1.50 GHz 2 MB
Launched Q3'16 4 1.10 GHz 2 MB L2 Cache
Launched Q2'16 4 2.10 GHz 1.50 GHz 6 MB
Launched Q1'16 4 1.60 GHz 2 MB L2 Cache
Launched Q1'16 4 1.60 GHz 2 MB L2 Cache
Discontinued Q1'16 4 2.41 GHz 2 MB L2 Cache
Launched Q4'15 2 2.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Launched Q4'15 2 1.20 GHz 3 MB
Launched Q4'15 2 2.60 GHz 2.20 GHz 3 MB
Launched Q4'15 2 1.50 GHz 3 MB
Launched Q4'15 4 2.20 GHz 1.60 GHz 6 MB
Discontinued Q3'15 2 2.10 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q3'15 2 1.50 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
Launched Q3'15 2 3.30 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q3'15 2 2.90 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q3'15 2 3.50 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q3'15 2 3.00 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q3'15 2 3.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q1'15 2 1.90 GHz 2 MB
Discontinued Q1'15 2 3.30 GHz 3 MB
Discontinued Q1'15 2 2.90 GHz 3 MB
Discontinued Q1'15 2 3.00 GHz 3 MB
Discontinued Q1'15 2 3.60 GHz 3 MB
Discontinued Q1'15 4 1.60 GHz 2 MB L2 Cache
Discontinued Q1'15 2 1.90 GHz 2 MB
Discontinued Q3'14 2 3.20 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q3'14 2 2.80 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q3'14 2 2.90 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q3'14 2 3.50 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q3'14 4 2.16 GHz 2 MB L2 Cache
Discontinued Q2'14 2 3.20 GHz 3 MB
Discontinued Q2'14 2 3.10 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q2'14 2 2.70 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q2'14 2 3.30 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q2'14 2 2.80 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q2'14 2 3.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q2'14 2 2.40 GHz 2 MB
Discontinued Q1'14 4 2.16 GHz 2 MB
Launched Q1'14 2 1.40 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q4'13 2 1.70 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q4'13 2 1.20 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
Launched Q4'13 2 2.00 GHz 4 MB L3 Cache
Discontinued Q4'13 4 2.41 GHz 2 MB L2 Cache
Discontinued Q4'13 4 2.17 GHz 2 MB
Discontinued Q3'13 4 2.41 GHz 2 MB L2 Cache
Discontinued Q3'13 4 2.00 GHz 2 MB
Discontinued Q4'13 2 2.30 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q3'13 2 1.70 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q3'13 2 1.20 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q3'13 2 3.00 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q3'13 2 2.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Launched Q3'13 2 2.30 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Launched Q3'13 2 3.20 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q3'13 2 2.70 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q3'13 2 3.30 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q3'13 2 2.10 GHz 1 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q3'13 2 1.90 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q2'13 2 3.00 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q2'13 2 2.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q2'13 2 2.70 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q2'13 2 3.30 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Discontinued