อุปกรณ์เสริม RAID

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด รองรับระดับ RAID # พอร์ตภายใน # พอร์ตภายนอก หน่วยความจำแบบฝัง เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
512MB Mini DIMM Registered DDR2 สำหรับแคช RAID AXXMINIDIMM512 Discontinued
128MB Mini DIMM Registered DDR2 สำหรับแคช RAID AXXMINIDIMM Discontinued
Intel® RAID Activation Key AXXRAK18E Discontinued Activation Key 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60
Intel® RAID Activation Key AXXRAKSAS2 Discontinued Activation Key 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60
Intel® RAID Activation Key AXXRAKSW5 Discontinued Activation Key 0, 1, 10, 5, 50 0
Intel® RAID Activation Key AXXRAKU42E Discontinued Activation Key
Intel® RAID Converter Board RCVT8788 Discontinued Low Profile MD2 Card
ชุดสายเคเบิล Intel® RAID/SAS CBL740MS7P Discontinued

ค้นหาขั้นสูง

ใช้เครื่องมือนี้ในการกรองผลิตภัณฑ์ Intel® RAID ตามระดับ RAID, อัตราการถ่ายโอนข้อมูล, พอร์ต, และอีกมากมาย