อุปกรณ์เสริม RAID

ชื่อผลิตภัณฑ์
สถานะ
ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด
รองรับระดับ RAID
NumInternalPorts
# พอร์ตภายนอก
EmbeddedMemorySize
Discontinued Low Profile MD2 Card
Discontinued Activation Key 0, 1, 10, 5, 50 0
Discontinued
Discontinued Activation Key 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60
Discontinued
Discontinued

ค้นหาขั้นสูง

ใช้เครื่องมือนี้ในการกรองผลิตภัณฑ์ Intel® RAID ตามระดับ RAID, อัตราการถ่ายโอนข้อมูล, พอร์ต, และอีกมากมาย