อุปกรณ์เสริม RAID

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด รองรับระดับ RAID NumInternalPorts # พอร์ตภายนอก EmbeddedMemorySize เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® RAID Converter Board RCVT8788 Discontinued Low Profile MD2 Card
Intel® RAID Activation Key AXXRAKSW5 Discontinued Activation Key 0, 1, 10, 5, 50 0
ชุดสายเคเบิล Intel® RAID/SAS CBL740MS7P Discontinued
Intel® RAID Activation Key AXXRAKSAS2 Discontinued Activation Key 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60
512MB Mini DIMM Registered DDR2 สำหรับแคช RAID AXXMINIDIMM512 Discontinued
128MB Mini DIMM Registered DDR2 สำหรับแคช RAID AXXMINIDIMM Discontinued

ค้นหาขั้นสูง

ใช้เครื่องมือนี้ในการกรองผลิตภัณฑ์ Intel® RAID ตามระดับ RAID, อัตราการถ่ายโอนข้อมูล, พอร์ต, และอีกมากมาย