คอนโทรลเลอร์ 10 Gigabit Ethernet Intel® 82598

ชื่อผลิตภัณฑ์
CablingDescription
TDP
การกำหนดค่าพอร์ต
NetworkDataRate
ประเภทของอินเตอร์เฟซระบบ
6.5 W Dual PCIe v2.0 (2.5 GT/s)