คอนโทรลเลอร์ 10 Gigabit Ethernet Intel® 82598

ชื่อผลิตภัณฑ์
สถานะ
CablingDescription
TDP
การกำหนดค่าพอร์ต
NetworkDataRate
Discontinued 6.5 W Dual