ชื่อผลิตภัณฑ์
วันที่วางจำหน่าย
# คอร์
ความถี่เทอร์โบสูงสุด
ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์
แคช
TDP
Q2'24 2 3.2 GHz 6 MB 9 W
Q2'24 2 3.2 GHz 6 MB 6 W
Q2'24 2 3.4 GHz 6 MB 9 W
Q2'24 4 3.4 GHz 6 MB 12 W
Q2'24 4 3.4 GHz 6 MB 9 W
Q2'24 8 3.6 GHz 6 MB 25 W
Q2'24 8 3.6 GHz 6 MB 12 W
Q1'23 2 1.40 GHz 1.5 MB L2 Cache 6 W
Q1'23 4 1.70 GHz 1.5 MB L2 Cache 9 W
Q1'23 2 3.20 GHz 6 MB 6 W
Q1'23 2 3.20 GHz 6 MB 10 W
Q1'23 4 3.40 GHz 6 MB 12 W
Q2'22 4 2.80 GHz 9 MB 43 W
Q2'22 8 2.80 GHz 9 MB 50 W
Q2'22 4 1.60 GHz 9 MB 32 W
Q2'22 4 2.40 GHz 9 MB 38 W
Q2'22 8 2.40 GHz 9 MB 41 W
Q2'22 8 2.40 GHz 9 MB 41 W
Q2'22 12 2.4 GHz 13.5 MB 50 W
Q2'22 8 2.20 GHz 9 MB 55 W
Q2'22 12 2.20 GHz 13.5 MB 61 W
Q2'22 16 2.20 GHz 18 MB 71 W
Q2'22 20 2.20 GHz 22.5 MB 78 W
Q2'22 24 2.20 GHz 27 MB 83 W
Q2'22 8 2.20 GHz 9 MB 48 W
Q2'22 12 2.20 GHz 13.5 MB 54.5 W
Q2'22 16 2.20 GHz 18 MB 67 W
Q2'22 20 2.20 GHz 22.5 MB 74.5 W
Q1'21 2 1.00 GHz 1.5 MB 4.5 W
Q1'21 2 1.30 GHz 1.5 MB L2 Cache 6 W
Q1'21 2 1.20 GHz 1.5 MB L2 Cache 6 W
Q1'21 4 1.50 GHz 1.5 MB L2 Cache 9 W
Q1'21 4 1.50 GHz 1.5 MB L2 Cache 9 W
Q1'21 4 2.00 GHz 1.5 MB L2 Cache 12 W
Q1'21 4 1.90 GHz 1.5 MB L2 Cache 12 W
Q1'21 4 1.90 GHz 1.5 MB L2 Cache 12 W
Q2'20 2 2.20 GHz 1.80 GHz 4 MB 10.5 W
Q2'20 4 1.30 GHz 8 MB 10.75 W
Q2'20 4 2.40 GHz 8 MB 17 W
Q2'20 8 2.40 GHz 16 MB 26 W
Q1'20 8 2.20 GHz 9 MB L2 Cache
Q1'20 12 2.20 GHz 13.5 MB L2 Cache
Q1'20 16 2.20 GHz 18 MB L2 Cache
Q1'20 24 2.20 GHz 27 MB L2 Cache
Q3'18 2 1.50 GHz 4 MB 11 W
Q3'17 2 2.10 GHz 1.60 GHz 4 MB 9.5 W
Q3'17 4 1.60 GHz 1.60 GHz 8 MB 11.5 W
Q3'17 4 2.10 GHz 2.10 GHz 8 MB 15 W
Q3'17 4 2.20 GHz 2.20 GHz 8 MB 16 W
Q3'17 8 1.70 GHz 1.70 GHz 16 MB 17 W
Q3'17 8 2.40 GHz 2.20 GHz 16 MB 21 W
Q3'17 8 2.20 GHz 2.20 GHz 16 MB 25 W
Q3'17 12 2.00 GHz 2.00 GHz 12 MB 25 W
Q3'17 12 2.30 GHz 1.90 GHz 12 MB 21.5 W
Q3'17 12 2.40 GHz 2.10 GHz 12 MB 25 W
Q3'17 12 2.00 GHz 2.00 GHz 12 MB 25 W
Q3'17 16 2.20 GHz 1.70 GHz 16 MB 24 W
Q3'17 16 2.40 GHz 2.10 GHz 16 MB 32 W
Q3'17 16 2.00 GHz 2.00 GHz 16 MB 31 W
Q3'17 2 1.50 GHz 1 MB 7 W
Q3'17 4 1.40 GHz 2 MB 10 W
Q1'17 2 2.20 GHz 1.50 GHz 4 MB 8.5 W
Q4'16 4 1 MB
Q4'15 4 1 MB
Q4'16 4 1 MB L2 Cache
Q4'16 4 1 MB L2 Cache
Q4'16 2 1.30 GHz 2 MB L2 Cache 6.5 W
Q4'16 4 1.60 GHz 2 MB L2 Cache 9.5 W
Q4'16 4 1.60 GHz 2 MB L2 Cache 12 W
Q1'16 4 1.44 GHz 2 MB
Q1'16 4 1.60 GHz 2 MB
Q1'16 4 1.44 GHz 2 MB L2 Cache
Q1'16 4 1.44 GHz 2 MB
Q1'16 4 1.04 GHz 2 MB 5 W
Q3'15 4 2 MB
Q1'15 4 1 MB
Q1'15 4 1.20 GHz 1 MB
Q1'15 4 1 MB
Q1'15 4 1.20 GHz 1 MB
Q2'15 4 1.44 GHz 2 MB
Q1'15 4 1.44 GHz 2 MB
Q1'15 4 1.60 GHz 2 MB
Q3'14 4 2 MB
Q4'14 2 1.33 GHz 1 MB L2 Cache 3 W
Q2'14 4 1.33 GHz 2 MB L2 Cache
Q2'14 4 1.33 GHz 2 MB L2 Cache
Q2'14 4 2 MB
Q2'14 4 1.49 GHz 2 MB L2 Cache
Q2'14 4 2 MB
Q2'14 4 2 MB
Q2'14 2 1.25 GHz 1 MB 6 W
Q2'14 4 1.25 GHz 2 MB 9.5 W
Q1'14 4 1.33 GHz 2 MB L2 Cache
Q1'14 4 1.33 GHz 2 MB L2 Cache
Q1'14 2 1 MB Intel® Smart Cache
Q1'14 2 1 MB Intel® Smart Cache
Q1'14 4 1.33 GHz 2 MB L2 Cache
Q1'14 4 1.33 GHz 2 MB L2 Cache
Q1'14 4 1.49 GHz 2 MB L2 Cache
Q1'14 4 1.59 GHz 2 MB L2 Cache
Q1'14 4 1.33 GHz 2 MB L2 Cache
Q1'14 4 1.33 GHz 2 MB L2 Cache
Q1'14 4 1.46 GHz 2 MB L2 Cache
Q4'13 1 1.46 GHz 512 KB L2 Cache 5 W
Q4'13 2 1.33 GHz 1 MB L2 Cache 6 W
Q4'13 2 1.46 GHz 1 MB L2 Cache 7 W
Q4'13 2 1.75 GHz 1 MB L2 Cache 8 W
Q4'13 4 1.91 GHz 2 MB L2 Cache 10 W
Q3'13 4 1.33 GHz 2 MB L2 Cache
Q3'13 4 1.33 GHz 2 MB L2 Cache
Q3'13 4 1.46 GHz 2 MB L2 Cache
Q3'13 4 1.50 GHz 2 MB L2 Cache
Q3'13 2 2.00 GHz 1.70 GHz 1 MB 7 W
Q3'13 2 2.00 GHz 1.70 GHz 1 MB 6 W
Q3'13 2 2.00 GHz 1.70 GHz 1 MB 7 W
Q3'13 4 1.70 GHz 2 MB 13 W
Q3'13 4 2.40 GHz 1.70 GHz 2 MB 9 W
Q3'13 4 2.40 GHz 2 MB 15 W
Q3'13 4 2.60 GHz 2.40 GHz 2 MB 14 W
Q3'13 4 2.40 GHz 2 MB 15 W
Q3'13 8 2.00 GHz 4 MB 18 W
Q3'13 8 2.40 GHz 1.70 GHz 4 MB 12 W
Q3'13 8 2.40 GHz 4 MB 20 W
Q3'13 8 2.60 GHz 2.40 GHz 4 MB 20 W
Q3'13 8 2.40 GHz 4 MB 20 W
Q2'13 2 1.20 GHz 1 MB Intel® Smart Cache