ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ วันที่วางจำหน่าย # คอร์ ความถี่เทอร์โบสูงสุด ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์ แคช เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
โปรเซสเซอร์ Intel อะตอม® x6200FE Launched Q1'21 2 1.00 GHz 1.5 MB
Intel Atom® x6211E Processor Launched Q1'21 2 1.30 GHz 1.5 MB L2 Cache
Intel Atom® x6212RE Processor Launched Q1'21 2 1.20 GHz 1.5 MB L2 Cache
Intel Atom® x6413E Processor Launched Q1'21 4 1.50 GHz 1.5 MB L2 Cache
Intel Atom® x6414RE Processor Launched Q1'21 4 1.50 GHz 1.5 MB L2 Cache
Intel Atom® x6425E Processor Launched Q1'21 4 2.00 GHz 1.5 MB L2 Cache
Intel Atom® x6425RE Processor Launched Q1'21 4 1.90 GHz 1.5 MB L2 Cache
Intel Atom® x6427FE Processor Launched Q1'21 4 1.90 GHz 1.5 MB L2 Cache
Intel Atom® Processor C3338R Launched Q2'20 2 2.20 GHz 1.80 GHz 4 MB
Intel Atom® Processor C3436L Launched Q2'20 4 1.30 GHz 8 MB
Intel Atom® Processor C3558R Launched Q2'20 4 2.40 GHz 8 MB
Intel Atom® Processor C3758R Launched Q2'20 8 2.40 GHz 16 MB
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® P5921B Launched Q1'20 8 2.20 GHz 9 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® P5931B Launched Q1'20 12 2.20 GHz 13.5 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® P5942B Launched Q1'20 16 2.20 GHz 18 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® P5962B Launched Q1'20 24 2.20 GHz 27 MB L2 Cache
Intel Atom® Processor C3336 Launched Q3'18 2 1.50 GHz 4 MB
Intel Atom® Processor C3308 Launched Q3'17 2 2.10 GHz 1.60 GHz 4 MB
Intel Atom® Processor C3508 Launched Q3'17 4 1.60 GHz 1.60 GHz 8 MB
Intel Atom® Processor C3538 Launched Q3'17 4 2.10 GHz 2.10 GHz 8 MB
Intel Atom® Processor C3558 Launched Q3'17 4 2.20 GHz 2.20 GHz 8 MB
Intel Atom® Processor C3708 Launched Q3'17 8 1.70 GHz 1.70 GHz 16 MB
Intel Atom® Processor C3750 Launched Q3'17 8 2.40 GHz 2.20 GHz 16 MB
Intel Atom® Processor C3758 Launched Q3'17 8 2.20 GHz 2.20 GHz 16 MB
Intel Atom® Processor C3808 Launched Q3'17 12 2.00 GHz 2.00 GHz 12 MB
Intel Atom® Processor C3830 Launched Q3'17 12 2.30 GHz 1.90 GHz 12 MB
Intel Atom® Processor C3850 Launched Q3'17 12 2.40 GHz 2.10 GHz 12 MB
Intel Atom® Processor C3858 Launched Q3'17 12 2.00 GHz 2.00 GHz 12 MB
Intel Atom® Processor C3950 Launched Q3'17 16 2.20 GHz 1.70 GHz 16 MB
Intel Atom® Processor C3955 Launched Q3'17 16 2.40 GHz 2.10 GHz 16 MB
Intel Atom® Processor C3958 Launched Q3'17 16 2.00 GHz 2.00 GHz 16 MB
Intel Atom® Processor C2316 Launched Q3'17 2 1.50 GHz 1 MB
Intel Atom® Processor C2516 Launched Q3'17 4 1.40 GHz 2 MB
Intel Atom® Processor C3338 Launched Q1'17 2 2.20 GHz 1.50 GHz 4 MB
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® x3-C3205RK Discontinued Q4'16 4 1 MB
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® x3-C3235RK Launched Q4'15 4 1 MB
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® x3-C3265RK Discontinued Q4'16 4 1 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® x3-C3295RK Launched Q4'16 4 1 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® x5-E3930 Launched Q4'16 2 1.30 GHz 2 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® x5-E3940 Launched Q4'16 4 1.60 GHz 2 MB L2 Cache
Intel Atom® x7-E3950 Processor Launched Q4'16 4 1.60 GHz 2 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® x5-Z8550 Launched Q1'16 4 1.44 GHz 2 MB
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® x7-Z8750 Launched Q1'16 4 1.60 GHz 2 MB
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® x5-Z8330 Launched Q1'16 4 1.44 GHz 2 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® x5-Z8350 Launched Q1'16 4 1.44 GHz 2 MB
Intel Atom® x5-E8000 Processor Launched Q1'16 4 1.04 GHz 2 MB
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® Z3590 Discontinued Q3'15 4 2 MB
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® x3-C3200RK Discontinued Q1'15 4 1 MB
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® x3-C3405 Announced Q1'15 4 1.20 GHz 1 MB
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® x3-C3230RK Discontinued Q1'15 4 1 MB
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® x3-C3445 Announced Q1'15 4 1.20 GHz 1 MB
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® x5-Z8300 Discontinued Q2'15 4 1.44 GHz 2 MB
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® x5-Z8500 Launched Q1'15 4 1.44 GHz 2 MB
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® x7-Z8700 Launched Q1'15 4 1.60 GHz 2 MB
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® Z3570 Discontinued Q3'14 4 2 MB
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® E3805 Launched Q4'14 2 1.33 GHz 1 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® Z3736F Discontinued Q2'14 4 1.33 GHz 2 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® Z3736G Discontinued Q2'14 4 1.33 GHz 2 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® Z3530 Discontinued Q2'14 4 2 MB
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® Z3785 Discontinued Q2'14 4 1.49 GHz 2 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® Z3560 Discontinued Q2'14 4 2 MB
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® Z3580 Discontinued Q2'14 4 2 MB
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® C2308 Launched Q2'14 2 1.25 GHz 1 MB
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® C2508 Launched Q2'14 4 1.25 GHz 2 MB
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® Z3735F Discontinued Q1'14 4 1.33 GHz 2 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® Z3735G Discontinued Q1'14 4 1.33 GHz 2 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® Z3460 Discontinued Q1'14 2 1 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® Z3480 Discontinued Q1'14 2 1 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® Z3735D Discontinued Q1'14 4 1.33 GHz 2 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® Z3735E Discontinued Q1'14 4 1.33 GHz 2 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® Z3775D Discontinued Q1'14 4 1.49 GHz 2 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® Z3795 Discontinued Q1'14 4 1.59 GHz 2 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® Z3745 Discontinued Q1'14 4 1.33 GHz 2 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® Z3745D Discontinued Q1'14 4 1.33 GHz 2 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® Z3775 Discontinued Q1'14 4 1.46 GHz 2 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® E3815 Launched Q4'13 1 1.46 GHz 512 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® E3825 Launched Q4'13 2 1.33 GHz 1 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® E3826 Launched Q4'13 2 1.46 GHz 1 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® E3827 Launched Q4'13 2 1.75 GHz 1 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® E3845 Launched Q4'13 4 1.91 GHz 2 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® Z3740 Discontinued Q3'13 4 1.33 GHz 2 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® Z3740D Discontinued Q3'13 4 1.33 GHz 2 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® Z3770 Discontinued Q3'13 4 1.46 GHz 2 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® Z3770D Discontinued Q3'13 4 1.50 GHz 2 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® C2338 Launched Q3'13 2 2.00 GHz 1.70 GHz 1 MB
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® C2350 Launched Q3'13 2 2.00 GHz 1.70 GHz 1 MB
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® C2358 Launched Q3'13 2 2.00 GHz 1.70 GHz 1 MB
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® C2518 Launched Q3'13 4 1.70 GHz 2 MB
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® C2530 Launched Q3'13 4 2.40 GHz 1.70 GHz 2 MB
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® C2538 Launched Q3'13 4 2.40 GHz 2 MB
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® C2550 Launched Q3'13 4 2.60 GHz 2.40 GHz 2 MB
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® C2558 Launched Q3'13 4 2.40 GHz 2 MB
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® C2718 Launched Q3'13 8 2.00 GHz 4 MB
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® C2730 Launched Q3'13 8 2.40 GHz 1.70 GHz 4 MB
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® C2738 Launched Q3'13 8 2.40 GHz 4 MB
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® C2750 Launched Q3'13 8 2.60 GHz 2.40 GHz 4 MB
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® C2758 Launched Q3'13 8 2.40 GHz 4 MB
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® Z2520 Discontinued Q2'13 2 1.20 GHz 1 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® Z2560 Discontinued Q2'13 2 1 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® Z2580 Discontinued Q2'13 2 1 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® Z2420 Discontinued Q1'13 1 512 KB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® S1220 Discontinued Q4'12 2 1.60 GHz 1 MB
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® S1240 Discontinued Q4'12 2 1.60 GHz 1 MB
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® S1260 Discontinued Q4'12 2 2.00 GHz 1 MB
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® Z2480 Discontinued Q3'12 1 512 KB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® Z2760 Discontinued Q3'12 2 1.80 GHz 1 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® Z2460 Discontinued Q2'12 1 512 KB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® D2550 Discontinued Q1'12 2 1.86 GHz 1 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® N2600 Discontinued Q4'11 2 1.60 GHz 1 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® N2800 Discontinued Q4'11 2 1.86 GHz 1 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® D2500 Discontinued Q3'11 2 1.86 GHz 1 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® D2700 Discontinued Q3'11 2 2.13 GHz 1 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® Z600 Discontinued Q2'10 1 1.20 GHz 512 KB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® Z615 Discontinued Q2'10 1 1.60 GHz 512 KB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® Z625 Discontinued Q2'10 1 1.90 GHz 512 KB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® Z650 Discontinued Q2'11 1 1.20 GHz 512 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® Z670 Discontinued Q2'11 1 1.50 GHz 512 KB
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® N570 Discontinued Q1'11 2 1.66 GHz 1 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® E645C Discontinued Q4'10 1 1.00 GHz 512 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® E645CT Discontinued Q4'10 1 1.00 GHz 512 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® E665C Discontinued Q4'10 1 1.30 GHz 512 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® E665CT Discontinued Q4'10 1 1.30 GHz 512 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® E620 Discontinued Q3'10 1 600 MHz 512 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® E620T Discontinued Q3'10 1 600 MHz 512 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® E640 Discontinued Q3'10 1 1.00 GHz 512 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® E640T Discontinued Q3'10 1 1.00 GHz 512 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® E660 Discontinued Q3'10 1 1.30 GHz 512 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® E660T Discontinued Q3'10 1 1.30 GHz 512 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® E680 Discontinued Q3'10 1 1.60 GHz 512 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® E680T Discontinued Q3'10 1 1.60 GHz 512 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® N550 Discontinued Q3'10 2 1.50 GHz 1 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® D425 Discontinued Q2'10 1 1.80 GHz 512 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® D525 Discontinued Q2'10 2 1.80 GHz 1 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® N455 Discontinued Q2'10 1 1.66 GHz 512 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® N475 Discontinued Q2'10 1 1.83 GHz 512 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® Z560 Discontinued Q2'10 1 2.13 GHz 512 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® D410 Discontinued Q1'10 1 1.66 GHz 512 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® D510 Discontinued Q1'10 2 1.66 GHz 1 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® N450 Discontinued Q1'10 1 1.66 GHz 512 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® N470 Discontinued Q1'10 1 1.83 GHz 512 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® Z515 Discontinued Q2'09 1 1.20 GHz 512 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® Z550 Discontinued Q2'09 1 2.00 GHz 512 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® Z510P Discontinued Q2'08 1 1.10 GHz 512 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® Z510PT Discontinued Q2'08 1 1.10 GHz 512 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® Z520PT Discontinued Q2'08 1 1.33 GHz 512 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® Z530P Discontinued Q2'08 1 1.60 GHz 512 KB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® N280 Discontinued Q1'09 1 1.66 GHz 512 KB L2 Cache