โปรเซสเซอร์ Intel® Itanium® ที่มี 677 MHz FSB

โปรเซสเซอร์ Intel® Itanium® ที่มี 677 MHz FSB

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ BornOnDate # คอร์ ClockSpeedMax ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์ แคช เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
โปรเซสเซอร์ Intel® Itanium® 1.66 GHz, แคช 6M, 667 MHz FSB Discontinued 1 1.66 GHz 6 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Itanium® 1.66 GHz, แคช 9M, 667 MHz FSB Discontinued 1 1.66 GHz 9 MB L2 Cache

ค้นหาขั้นสูง

ใช้เครื่องมือนี้ในการกรองโปรเซสเซอร์ Intel® ตามซ็อกเก็ต จำนวนคอร์ ขนาดแคช หน่วยความจำสูงสุด และอีกมากมาย