การเชื่อมต่อเครือข่าย Fast Ethernet Intel®

ชื่อผลิตภัณฑ์
CablingDescription
TDP
การกำหนดค่าพอร์ต
NetworkDataRate
ประเภทของอินเตอร์เฟซระบบ
0.3 W Single GLCI/LCI
Single GLCI/LCI
0.61 W Single PCI
0.3 W Single GLCI/LCI
0.3 W
0.3 W Single GLCI/LCI
0.61 W Single PCI
0.61 W Single PCI
0.3 W Single GLCI/LCI
0.3 W Single GLCI/LCI
Single PCI