การเชื่อมต่อเครือข่าย Fast Ethernet Intel®

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ประเภทการต่อสาย TDP ราคาที่แนะนำสำหรับลูกค้า การกำหนดค่าพอร์ต ประเภทของอินเตอร์เฟซระบบ เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® 82562EP Fast Ethernet PHY Discontinued 0.3 W Single GLCI/LCI
Intel® 82562ET Fast Ethernet PHY Discontinued 0.3 W Single GLCI/LCI
Intel® 82562EZ Fast Ethernet PHY Discontinued 0.3 W Single GLCI/LCI
Intel® 82562GT Fast Ethernet PHY Discontinued 0.3 W Single GLCI/LCI
Intel® 82562GZ Fast Ethernet PHY Discontinued 0.3 W
Intel® 82562V Fast Ethernet PHY Discontinued Single GLCI/LCI
คอนโทรลเลอร์ Fast Ethernet Intel® 82559ER Discontinued Single PCI
Intel® 82552V Fast Ethernet PHY Discontinued 0.3 W Single GLCI/LCI
คอนโทรลเลอร์ Fast Ethernet Intel® 82551ER Discontinued 0.61 W Single PCI
คอนโทรลเลอร์ Fast Ethernet Intel® 82551IT Discontinued 0.61 W Single PCI
คอนโทรลเลอร์ Fast Ethernet Intel® 82551QM Discontinued 0.61 W Single PCI