การเชื่อมต่อเครือข่าย Fast Ethernet Intel®

ชื่อผลิตภัณฑ์
สถานะ
CablingDescription
TDP
การกำหนดค่าพอร์ต
NetworkDataRate
Discontinued 0.3 W Single
Discontinued Single
Discontinued 0.61 W Single
Discontinued 0.3 W Single
Discontinued 0.3 W
Discontinued 0.3 W Single
Discontinued 0.61 W Single
Discontinued 0.61 W Single
Discontinued 0.3 W Single
Discontinued 0.3 W Single
Discontinued Single