คอนโทรเลอร์อีเธอร์เน็ตกิกะบิต (1GbE)

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ตัวเลือกเอ็มเบ็ดเด็ดที่มี TDP ราคาที่แนะนำสำหรับลูกค้า การกำหนดค่าพอร์ต อัตราข้อมูลต่อพอร์ต ประเภทของอินเตอร์เฟซระบบ รองรับจัมโบ้เฟรม เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
การเชื่อมต่อเครือข่าย Intel® Ethernet ซีรี่ส์ I347-AT4 Launched Quad 1GbE SGMII ใช่
Intel® Ethernet Controller I350-AM2 Launched 2.8 W Dual 1GbE PCIe v2.0 (5.0 GT/s) ใช่
Intel® Ethernet Controller I350-AM4 Launched 4 W Quad 1GbE PCIe v2.0 (5.0 GT/s) ใช่
Intel® Ethernet Controller I350-BT2 Launched 2.8 W Dual 1GbE PCIe v2.0 (5.0 GT/s) ใช่
Intel® Ethernet Controller I225-LM Announced ใช่ 2 W Single 2.5G PCIe ใช่
Intel® Ethernet Controller I225-V Launched ไม่ใช่ 1.95 W Single 2.5G PCIe ใช่
Intel® Ethernet Connection I219-V Launched 0.5 W Single 1GbE Proprietary ใช่
Intel® Ethernet Connection I219-LM Launched 0.5 W Single 1GbE Proprietary ใช่
Intel® Ethernet Connection I218-V Launched 0.5 W Single 1GbE Proprietary ใช่
Intel® Ethernet Connection I218-LM Launched 0.5 W Single 1GbE Proprietary ใช่
Intel® Ethernet Connection I217-LM Launched 0.5 W Single 1GbE Proprietary ใช่
Intel® Ethernet Connection I217-V Launched 0.5 W Single 1GbE Proprietary ใช่
Intel® Ethernet Controller I211-AT Launched Single 1GbE PCIe v2.1 (2.5 GT/s) ใช่
Intel® Ethernet Controller I210-AT Launched Single 1GbE PCIe v2.1 (2.5 GT/s) ใช่
Intel® Ethernet Controller I210-CL Launched ไม่ใช่ Single 1GbE PCIe v2.1 (2.5 GT/s) ใช่
Intel® Ethernet Controller I210-CS Launched ไม่ใช่ Single 1GbE SerDes/SGMII PCIe v2.1 (2.5 GT/s) ใช่
Intel® Ethernet Controller I210-IS Launched Single 1GbE SerDes/SGMII PCIe v2.1 (2.5 GT/s) ใช่
Intel® Ethernet Controller I210-IT Launched Single 1GbE PCIe v2.1 (2.5 GT/s) ใช่
คอนโทรลเลอร์ Gigabit Ethernet Intel® 82583V Launched 0.727 W Single 1GbE PCIe v1.0a (2.5 GT/s) ใช่
คอนโทรลเลอร์ Gigabit Ethernet Intel® 82580EB Launched 3.5 W Quad 1GbE PCIe v2.0 (5.0 GT/s) ใช่
คอนโทรลเลอร์ Gigabit Ethernet Intel® 82580DB Launched Dual 1GbE ใช่
Intel® 82579LM Gigabit Ethernet PHY Launched 0.66 W Single 1GbE Proprietary ใช่
Intel® 82579V Gigabit Ethernet PHY Launched 0.66 W Single 1GbE Proprietary ใช่