คอนโทรลเลอร์ซีรี่ส์ 700 (สูงสุด 40GbE)

ชื่อผลิตภัณฑ์
CablingDescription
TDP
การกำหนดค่าพอร์ต
อัตราข้อมูลต่อพอร์ต
ประเภทของอินเตอร์เฟซระบบ
9.5 W Dual 5/2.5/1GbE, 100Mb PCIe 3.0 (8.0 GT/s)
9.5 W Dual 10/5/2.5/1GbE, 100Mb PCIe 3.0 (8.0 GT/s)
9.8 W Quad 10/5/2.5/1GbE, 100Mb PCIe 3.0 (8.0 GT/s)
Single 25/10/1GbE PCIe v3.0 (8.0 GT/s)
Dual 25/10/1GbE PCIe v3.0 (8.0 GT/s)
7 W Dual 10GbE/1GbE PCIe v3.0 (8.0 GT/s)
7 W Dual 10/1GbE PCIe v3.0 (8.0 GT/s)
7 W Single 1GbE/10GbE/40GbE PCIe v3.0 (8.0 GT/s)
7 W Dual 1GbE/10GbE/40GbE PCIe v3.0 (8.0 GT/s)
7 W Single 40/10/1GbE PCIe v3.0 (8.0 GT/s)
7 W Dual 40/10/1GbE PCIe v3.0 (8.0 GT/s)