คอนโทรเลอร์อีเธอร์เน็ต10/25/40 กิกะบิต

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ตัวเลือกเอ็มเบ็ดเด็ดที่มี TDP ราคาที่แนะนำสำหรับลูกค้า การกำหนดค่าพอร์ต อัตราข้อมูลต่อพอร์ต ประเภทของอินเตอร์เฟซระบบ รองรับจัมโบ้เฟรม เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Ethernet Controller XXV710-AM1 Launched Single 25/10/1GbE PCIe v3.0 (8.0 GT/s) ใช่
Intel® Ethernet Controller XXV710-AM2 Launched Dual 25/10/1GbE PCIe v3.0 (8.0 GT/s) ใช่
Intel® Ethernet Controller XL710-AM1 Discontinued 7 W Single 1GbE/10GbE/40GbE PCIe v3.0 (8.0 GT/s) ใช่
Intel® Ethernet Controller XL710-AM2 Discontinued 7 W Dual 1GbE/10GbE/40GbE PCIe v3.0 (8.0 GT/s) ใช่
Intel® Ethernet Controller XL710-BM1 Launched 7 W Single 40/10/1GbE PCIe v3.0 (8.0 GT/s) ใช่
Intel® Ethernet Controller XL710-BM2 Launched 7 W Dual 40/10/1GbE PCIe v3.0 (8.0 GT/s) ใช่
Intel® Ethernet Controller X710-AM2 Discontinued 7 W Dual 10GbE/1GbE PCIe v3.0 (8.0 GT/s) ใช่
Intel® Ethernet Controller X710-AT2 Launched ไม่ใช่ 9.5 W Dual 10/5/2.5/1GbE, 100Mb
Intel® Ethernet Controller X710-BM2 Launched 7 W Dual 10/1GbE PCIe v3.0 (8.0 GT/s) ใช่
Intel® Ethernet Controller X710-TM4 Launched ไม่ใช่ 9.8 W Quad 10/5/2.5/1GbE, 100Mb