ซีรีส์ IoT และ Edge Intel® Wi-Fi

ชื่อผลิตภัณฑ์
วันที่วางจำหน่าย
ผ่านการรับรอง Wi-Fi*
ความเร็วสูงสุด
WifiBandwith
สตรีม TX/RX
Q1'21 Wi-Fi 6E (802.11ax) 2.4 Gbps 2x2
Q1'21 Wi-Fi 6E (802.11ax) 2.4 Gbps 2x2
Q4'20 Wi-Fi 5 (802.11ac) 1.73 Gbps 2x2
Q4'20 Wi-Fi 5 (802.11ac) 1.73 Gbps 2x2
Q1'19 Wi-Fi 5 (802.11ac) 1.73 Gbps 2x2
Q1'19 Wi-Fi 5 (802.11ac) 1.73 Gbps 2x2