IP Base Suite

ชื่อผลิตภัณฑ์
LatestVersion
LatestReleaseDate
SubCategorizationText
หมายเลขชิ้นส่วนการสั่งซื้อ
IPS-BASE,IPSR-BASE

ค้นหาขั้นสูง

ใช้เครื่องมือนี้เพื่อกรอง Intel® FPGA ตามตระกูล สถานะ กราฟิกโปรเซสเซอร์ การทำลวดลายวงจร และ TDP