โปรโตคอลอินเทอร์เฟซ - PTP-1588/ตัวเลือก FEC/KRCR

ชื่อผลิตภัณฑ์
LatestVersion
LatestReleaseDate
ประเภท
หมายเลขชิ้นส่วนการสั่งซื้อ
Interface Protocols IP-100GEUMACPHYFC, IPR-100GEUMACPHYFC
Interface Protocols IP-25GEUMACPHYFC, IPR-25GEUMACPHYFC
Interface Protocols IP-25GEUMACPHYFFC, IPR-25GEUMACPHYFFC
Interface Protocols IP-25GEUMACPHYF, IPR-25GEUMACPHYF

ค้นหาขั้นสูง

ใช้เครื่องมือนี้เพื่อกรอง Intel® FPGA ตามตระกูล สถานะ กราฟิกโปรเซสเซอร์ การทำลวดลายวงจร และ TDP