การประมวลผลสัญญาณดิจิตอล - การตรวจสอบพาริตีความหนาแน่นต่ํา

ชื่อผลิตภัณฑ์
LatestVersion
LatestReleaseDate
ประเภท
หมายเลขชิ้นส่วนการสั่งซื้อ
Digital Signal Processing IP-LDPCV, IPR-LDPCV
Digital Signal Processing IP-5G-LDPC, IPR-5G-LDPC

ค้นหาขั้นสูง

ใช้เครื่องมือนี้เพื่อกรอง Intel® FPGA ตามตระกูล สถานะ กราฟิกโปรเซสเซอร์ การทำลวดลายวงจร และ TDP