การประมวลผลสัญญาณดิจิตอล - Reed-Solomon

ชื่อผลิตภัณฑ์
LatestVersion
LatestReleaseDate
ประเภท
หมายเลขชิ้นส่วนการสั่งซื้อ
Digital Signal Processing IP-FRS100G-HS, IPR-FRS100G-HS
Digital Signal Processing IP-FRS400G-HS, IPR-FRS400G-HS
Digital Signal Processing IP-RSCODECII, IPR-RSCODECII

ค้นหาขั้นสูง

ใช้เครื่องมือนี้เพื่อกรอง Intel® FPGA ตามตระกูล สถานะ กราฟิกโปรเซสเซอร์ การทำลวดลายวงจร และ TDP