โปรโตคอลอินเทอร์เฟซ - PCI Express

ชื่อผลิตภัณฑ์
LatestVersion
LatestReleaseDate
ประเภท
หมายเลขชิ้นส่วนการสั่งซื้อ
Interface Protocols IP-PCIESCSWTCH, IPR-PCIESCSWTCH
Interface Protocols IP-PCIE/SRIOV, IPR-PCIE/SRIOV

ค้นหาขั้นสูง

ใช้เครื่องมือนี้เพื่อกรอง Intel® FPGA ตามตระกูล สถานะ กราฟิกโปรเซสเซอร์ การทำลวดลายวงจร และ TDP