เอฟพีจีเอและเอฟพีจีเอ SoC Intel Agilex® 5 E-ซีรีส์

ชื่อผลิตภัณฑ์
วันที่วางจำหน่าย
Logic Element (LE)
การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล (DSP)
หน่วยความจำแบบฝังสูงสุด
จำนวน I/O ผู้ใช้สูงสุด
ตัวเลือกของแพ็คเกจ
Q3'22 656080 846 38.25 Mb 504 B23A
Q3'22 656080 846 38.25 Mb 504 B32A
Q3'22 656080 846 38.25 Mb 504 B23A
Q3'22 656080 846 38.25 Mb 504 B32A