ชิปเซ็ตโมบายล์ Intel® ซีรีส์ 700

ชื่อผลิตภัณฑ์
สนับสนุนการโอเวอร์คล็อก
การปรับปรุงแก้ไข PCI Express
การปรับปรุงแก้ไข USB
MaxTDP
ใช่ 3.0, 4.0 3.2, 2.0
3.0, 4.0 3.2, 2.0