โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5 เจนเนอเรชั่น 13

ชื่อผลิตภัณฑ์
สถานะ
วันที่วางจำหน่าย
# คอร์
ความถี่เทอร์โบสูงสุด
แคช
กราฟิกโปรเซสเซอร์
Launched Q1'23 10 4.60 GHz 12 MB Intel® Smart Cache กราฟิกที่เข้าเกณฑ์ Intel® Iris® Xe
Launched Q1'23 10 4.60 GHz 12 MB Intel® Smart Cache กราฟิกที่เข้าเกณฑ์ Intel® Iris® Xe
Launched Q1'23 10 4.50 GHz 12 MB Intel® Smart Cache กราฟิกที่เข้าเกณฑ์ Intel® Iris® Xe
Launched Q1'23 10 4.60 GHz 20 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® 730
Launched Q1'23 10 4.60 GHz 20 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® 730
Launched Q1'23 10 4.60 GHz 20 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'23 10 4.40 GHz 20 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® 730
Launched Q1'23 12 4.60 GHz 12 MB Intel® Smart Cache กราฟิกที่เข้าเกณฑ์ Intel® Iris® Xe
Launched Q1'23 12 4.50 GHz 12 MB Intel® Smart Cache กราฟิกที่เข้าเกณฑ์ Intel® Iris® Xe
Launched Q1'23 8 4.60 GHz 12 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 13
Launched Q1'23 10 4.60 GHz 20 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 13
Launched Q1'23 10 4.70 GHz 12 MB Intel® Smart Cache กราฟิกที่เข้าเกณฑ์ Intel® Iris® Xe
Launched Q1'23 10 4.60 GHz 12 MB Intel® Smart Cache กราฟิกที่เข้าเกณฑ์ Intel® Iris® Xe
Launched Q1'23 14 4.80 GHz 24 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® 770
Launched Q1'23 14 4.60 GHz 24 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® 770
Launched Q1'23 12 4.70 GHz 18 MB Intel® Smart Cache กราฟิกที่เข้าเกณฑ์ Intel® Iris® Xe
Launched Q1'23 12 4.70 GHz 18 MB Intel® Smart Cache กราฟิกที่เข้าเกณฑ์ Intel® Iris® Xe
Launched Q1'23 14 4.70 GHz 24 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 13
Launched Q1'23 14 4.60 GHz 24 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® 770
Launched Q1'23 14 4.50 GHz 24 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® 770
Launched Q1'23 12 4.70 GHz 18 MB Intel® Smart Cache กราฟิกที่เข้าเกณฑ์ Intel® Iris® Xe
Launched Q1'23 12 4.70 GHz 12 MB Intel® Smart Cache กราฟิกที่เข้าเกณฑ์ Intel® Iris® Xe
Launched Q1'23 12 4.60 GHz 12 MB Intel® Smart Cache กราฟิกที่เข้าเกณฑ์ Intel® Iris® Xe
Launched Q1'23 14 5.00 GHz 24 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® 770
Launched Q1'23 12 4.80 GHz 18 MB Intel® Smart Cache กราฟิกที่เข้าเกณฑ์ Intel® Iris® Xe
Launched Q1'23 12 4.80 GHz 18 MB Intel® Smart Cache กราฟิกที่เข้าเกณฑ์ Intel® Iris® Xe
Launched Q1'23 14 4.80 GHz 24 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 13
Launched Q1'23 14 4.80 GHz 24 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® 770
Launched Q4'22 14 5.10 GHz 24 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® 770
Launched Q4'22 14 5.10 GHz 24 MB Intel® Smart Cache

ค้นหาขั้นสูง

ใช้เครื่องมือนี้ในการกรองโปรเซสเซอร์ Intel® ตามซ็อกเก็ต จำนวนคอร์ ขนาดแคช หน่วยความจำสูงสุด และอีกมากมาย