ซีรีส์ Intel® Wi-Fi 7

ชื่อผลิตภัณฑ์
วันที่วางจำหน่าย
ผ่านการรับรอง Wi-Fi*
ความเร็วสูงสุด
WifiBandwith
สตรีม TX/RX
Q3'23 Expected to align with official WFA certification availability 5.8 Gbps 2x2, 320 MHz, 4K QAM
Q3'23 Expected to align with official WFA certification availability 2.4 Gbps 2x2, 160 MHz, 1K QAM