ชิปเซ็ต Intel® ซีรี่ส์ C740

ชื่อผลิตภัณฑ์
OverclockingSupport
การปรับปรุงแก้ไข PCI Express
การปรับปรุงแก้ไข USB
TDP
Gen 2 3 11 W
Gen 3 3 11 W