แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล SC5400

ชื่อผลิตภัณฑ์
วันที่วางจำหน่าย
สถานะ
FormFactor
ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี
SupportedCPUSocket
Q2'06 Discontinued Pedestal, 5U Rack Option
Q2'06 Discontinued Pedestal, 5U Rack Option
Q2'06 Discontinued Pedestal, 5U Rack Option
Q2'06 Discontinued Pedestal, 5U Rack Option