ชิปเซ็ตโมบายล์ Intel® ซีรีส์ 600

ชื่อผลิตภัณฑ์
สถานะ
สนับสนุนการโอเวอร์คล็อก
การปรับปรุงแก้ไข PCI Express
การปรับปรุงแก้ไข USB
TDP
Launched ใช่ 3.0, 4.0 3.2, 2.0 3.7 W
Launched 3.0, 4.0 3.2, 2.0 3.7 W