ชิปเซ็ตโมบายล์ Intel® ซีรีส์ 600

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Bus การปรับปรุงแก้ไข PCI Express การปรับปรุงแก้ไข USB TDP เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
ชิปเซ็ต Intel® HM670 Launched 3.0, 4.0 3.2, 2.0 3.7 W
ชิปเซ็ต Intel® WM690 Launched 3.0, 4.0 3.2, 2.0 3.7 W