ชิปเซ็ตเดสก์ท็อป Intel® ซีรีส์ 600

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Bus การปรับปรุงแก้ไข PCI Express การปรับปรุงแก้ไข USB TDP เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
ชิปเซ็ต Intel® Q670 Launched 3.0, 4.0 3.2, 2.0 6 W
ชิปเซ็ต Intel® Q670E Launched 3.0, 4.0 3.2, 2.0 6 W
ชิปเซ็ต Intel® R680E Launched 3.0, 4.0 3.2, 2.0 6 W
ชิปเซ็ต Launched 3.0, 4.0 3.2, 2.0 6 W
ชิปเซ็ต Intel® B660 Launched 3.0, 4.0 3.2, 2.0 6 W
ชิปเซ็ต Launched 3.0 3.2, 2.0 6 W
ชิปเซ็ต Intel® H610 Launched 3.0 3.2, 2.0 6 W
ชิปเซ็ต Intel® H670 Launched 3.0, 4.0 3.2, 2.0 6 W
ชิปเซ็ต Launched 3.0, 4.0 3.2, 2.0 6 W