ชิปเซ็ตเดสก์ท็อป Intel® ซีรีส์ 600

ชื่อผลิตภัณฑ์
สนับสนุนการโอเวอร์คล็อก
การปรับปรุงแก้ไข PCI Express
การปรับปรุงแก้ไข USB
MaxTDP
ไม่ใช่ 3.0, 4.0 3.2, 2.0
ไม่ใช่ 3.0, 4.0 3.2, 2.0
ไม่ใช่ 3.0, 4.0 3.2, 2.0
ใช่ 3.0, 4.0 3.2, 2.0
ใช่ 3.0, 4.0 3.2, 2.0
ไม่ใช่ 3.0 3.2, 2.0
ไม่ใช่ 3.0 3.2, 2.0
ใช่ 3.0, 4.0 3.2, 2.0
ใช่ 3.0, 4.0 3.2, 2.0