ชิปเซ็ตเดสก์ท็อป Intel® ซีรีส์ 600

ชื่อผลิตภัณฑ์
สนับสนุนการโอเวอร์คล็อก
การปรับปรุงแก้ไข PCI Express
การปรับปรุงแก้ไข USB
TDP
ไม่ใช่ 3.0, 4.0 3.2, 2.0 6 W
ไม่ใช่ 3.0, 4.0 3.2, 2.0 6 W
ไม่ใช่ 3.0, 4.0 3.2, 2.0 6 W
ใช่ 3.0, 4.0 3.2, 2.0 6 W
ใช่ 3.0, 4.0 3.2, 2.0 6 W
ไม่ใช่ 3.0 3.2, 2.0 6 W
ไม่ใช่ 3.0 3.2, 2.0 6 W
ใช่ 3.0, 4.0 3.2, 2.0 6 W
ใช่ 3.0, 4.0 3.2, 2.0 6 W