บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® D50DNP

ชื่อผลิตภัณฑ์
สถานะ
ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด
ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี
ซ็อกเก็ต
TDP
Discontinued 8.33” x 21.5” Socket- E LGA4677 350 W
Discontinued 8.33” x 21.5” 2U Front IO, 4 node Rack Socket- E LGA4677 350 W