โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5 เจนเนอเรชั่น 12

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ วันที่วางจำหน่าย # คอร์ ความถี่เทอร์โบสูงสุด ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์ แคช เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-1235UL Launched Q3'22 10 4.40 GHz 1.30 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-1245UL Launched Q3'22 10 4.40 GHz 1.60 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-12500HL Launched Q3'22 12 4.50 GHz 2.50 GHz 18 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-12600HL Launched Q3'22 12 4.50 GHz 2.70 GHz 18 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-12450HX Launched Q2'22 8 4.40 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-12600HX Launched Q2'22 12 4.60 GHz 18 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-1245UE Launched Q1'22 10 12 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-1250PE Launched Q1'22 12 12 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-1230U Launched Q1'22 10 4.40 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-1235U Launched Q1'22 10 4.40 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-1235U Launched Q1'22 10 4.40 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-1240P Launched Q1'22 12 4.40 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-1240U Launched Q1'22 10 4.40 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-1245U Launched Q1'22 10 4.40 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-1250P Launched Q1'22 12 4.40 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-12400 Launched Q1'22 6 4.40 GHz 18 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-12400F Launched Q1'22 6 4.40 GHz 18 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-12400T Launched Q1'22 6 4.20 GHz 18 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-12450H Launched Q1'22 8 4.40 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-12500 Launched Q1'22 6 4.60 GHz 18 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-12500E Launched Q1'22 6 4.50 GHz 18 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-12500H Launched Q1'22 12 4.50 GHz 18 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-12500T Launched Q1'22 6 4.40 GHz 18 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-12500TE Launched Q1'22 6 4.30 GHz 18 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-12600 Launched Q1'22 6 4.80 GHz 18 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-12600H Launched Q1'22 12 4.50 GHz 18 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-12600HE Launched Q1'22 12 18 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-12600T Launched Q1'22 6 4.60 GHz 18 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-12600K Launched Q4'21 10 4.90 GHz 20 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-12600KF Launched Q4'21 10 4.90 GHz 20 MB Intel® Smart Cache

ค้นหาขั้นสูง

ใช้เครื่องมือนี้ในการกรองโปรเซสเซอร์ Intel® ตามซ็อกเก็ต จำนวนคอร์ ขนาดแคช หน่วยความจำสูงสุด และอีกมากมาย