ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ วันที่วางจำหน่าย # คอร์ ความถี่เทอร์โบสูงสุด ClockSpeed แคช เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Core™ i5-12400 Processor Launched Q1'22 6 4.40 GHz 18 MB Intel® Smart Cache
Intel® Core™ i5-12400F Processor Launched Q1'22 6 4.40 GHz 18 MB Intel® Smart Cache
Intel® Core™ i5-12400T Processor Launched Q1'22 6 4.20 GHz 18 MB Intel® Smart Cache
Intel® Core™ i5-12450H Processor Launched Q1'22 8 12 MB Intel® Smart Cache
Intel® Core™ i5-12500 Processor Launched Q1'22 6 4.60 GHz 18 MB Intel® Smart Cache
Intel® Core™ i5-12500E Processor Launched Q1'22 6 4.50 GHz 18 MB Intel® Smart Cache
Intel® Core™ i5-12500H Processor Launched Q1'22 12 18 MB Intel® Smart Cache
Intel® Core™ i5-12500T Processor Launched Q1'22 6 4.40 GHz 18 MB Intel® Smart Cache
Intel® Core™ i5-12500TE Processor Launched Q1'22 6 4.30 GHz 18 MB Intel® Smart Cache
Intel® Core™ i5-12600 Processor Launched Q1'22 6 4.80 GHz 18 MB Intel® Smart Cache
Intel® Core™ i5-12600H Processor Launched Q1'22 12 18 MB Intel® Smart Cache
Intel® Core™ i5-12600HE Processor Launched Q1'22 12 4.50 GHz 18 MB Intel® Smart Cache
Intel® Core™ i5-12600T Processor Launched Q1'22 6 4.60 GHz 18 MB Intel® Smart Cache
Intel® Core™ i5-12600K Processor Launched Q4'21 10 4.90 GHz 20 MB Intel® Smart Cache
Intel® Core™ i5-12600KF Processor Launched Q4'21 10 4.90 GHz 20 MB Intel® Smart Cache

ค้นหาขั้นสูง

ใช้เครื่องมือนี้ในการกรองโปรเซสเซอร์ Intel® ตามซ็อกเก็ต จำนวนคอร์ ขนาดแคช หน่วยความจำสูงสุด และอีกมากมาย