โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7 เจนเนอเรชั่น 12

โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7 เจนเนอเรชั่น 12

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ วันที่วางจำหน่าย # คอร์ ความถี่เทอร์โบสูงสุด ClockSpeed แคช เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-12650HX Launched Q2'22 14 4.70 GHz 24 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-12800HX Launched Q2'22 16 4.80 GHz 25 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-12850HX Launched Q2'22 16 4.80 GHz 25 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-1265UE Launched Q1'22 10 12 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-1270PE Launched Q1'22 12 18 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-1250U Launched Q1'22 10 4.70 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-1255U Launched Q1'22 10 4.70 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-1260P Launched Q1'22 12 4.70 GHz 18 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-1260U Launched Q1'22 10 4.70 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-1265U Launched Q1'22 10 4.80 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-1270P Launched Q1'22 12 4.80 GHz 18 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-1280P Launched Q1'22 14 4.80 GHz 24 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-12650H Launched Q1'22 10 4.70 GHz 24 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-12700 Launched Q1'22 12 4.90 GHz 25 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-12700E Launched Q1'22 12 4.80 GHz 25 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-i7-12700F Launched Q1'22 12 4.90 GHz 25 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-12700H Launched Q1'22 14 4.70 GHz 24 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-12700T Launched Q1'22 12 4.70 GHz 25 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-12700TE Launched Q1'22 12 4.60 GHz 25 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-12800H Launched Q1'22 14 4.80 GHz 24 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-12800HE Launched Q1'22 14 24 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-12700K Launched Q4'21 12 5.00 GHz 25 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7--12700KF Launched Q4'21 12 5.00 GHz 25 MB Intel® Smart Cache

ค้นหาขั้นสูง

ใช้เครื่องมือนี้ในการกรองโปรเซสเซอร์ Intel® ตามซ็อกเก็ต จำนวนคอร์ ขนาดแคช หน่วยความจำสูงสุด และอีกมากมาย