โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7 เจนเนอเรชั่น 12

ชื่อผลิตภัณฑ์
วันที่วางจำหน่าย
# คอร์
ความถี่เทอร์โบสูงสุด
แคช
กราฟิกโปรเซสเซอร์
Q3'22 10 4.70 GHz 12 MB Intel® Smart Cache กราฟิกที่เข้าเกณฑ์ Intel® Iris® Xe
Q3'22 10 4.80 GHz 12 MB Intel® Smart Cache กราฟิกที่เข้าเกณฑ์ Intel® Iris® Xe
Q3'22 14 4.70 GHz 24 MB Intel® Smart Cache กราฟิกที่เข้าเกณฑ์ Intel® Iris® Xe
Q3'22 14 4.80 GHz 24 MB Intel® Smart Cache กราฟิกที่เข้าเกณฑ์ Intel® Iris® Xe
Q2'22 14 4.70 GHz 24 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® UHD สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 12
Q2'22 16 4.80 GHz 25 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® UHD สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 12
Q2'22 16 4.80 GHz 25 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® UHD สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 12
Q1'22 10 12 MB Intel® Smart Cache กราฟิกที่เข้าเกณฑ์ Intel® Iris® Xe
Q1'22 12 18 MB Intel® Smart Cache กราฟิกที่เข้าเกณฑ์ Intel® Iris® Xe
Q1'22 10 4.70 GHz 12 MB Intel® Smart Cache กราฟิกที่เข้าเกณฑ์ Intel® Iris® Xe
Q1'22 10 4.70 GHz 12 MB Intel® Smart Cache กราฟิกที่เข้าเกณฑ์ Intel® Iris® Xe
Q1'22 12 4.70 GHz 18 MB Intel® Smart Cache กราฟิกที่เข้าเกณฑ์ Intel® Iris® Xe
Q1'22 10 4.70 GHz 12 MB Intel® Smart Cache กราฟิกที่เข้าเกณฑ์ Intel® Iris® Xe
Q1'22 10 4.80 GHz 12 MB Intel® Smart Cache กราฟิกที่เข้าเกณฑ์ Intel® Iris® Xe
Q1'22 12 4.80 GHz 18 MB Intel® Smart Cache กราฟิกที่เข้าเกณฑ์ Intel® Iris® Xe
Q1'22 14 4.80 GHz 24 MB Intel® Smart Cache กราฟิกที่เข้าเกณฑ์ Intel® Iris® Xe
Q1'22 10 4.70 GHz 24 MB Intel® Smart Cache กราฟิก Intel® UHD สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 12
Q1'22 12 4.90 GHz 25 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® 770
Q1'22 12 4.80 GHz 25 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® 770
Q1'22 12 4.90 GHz 25 MB Intel® Smart Cache
Q1'22 14 4.70 GHz 24 MB Intel® Smart Cache กราฟิกที่เข้าเกณฑ์ Intel® Iris® Xe
Q1'22 12 4.70 GHz 25 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® 770
Q1'22 12 4.60 GHz 25 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® 770
Q1'22 14 4.80 GHz 24 MB Intel® Smart Cache กราฟิกที่เข้าเกณฑ์ Intel® Iris® Xe
Q1'22 14 24 MB Intel® Smart Cache กราฟิกที่เข้าเกณฑ์ Intel® Iris® Xe
Q4'21 12 5.00 GHz 25 MB Intel® Smart Cache กราฟิก UHD Intel® 770
Q4'21 12 5.00 GHz 25 MB Intel® Smart Cache

ค้นหาขั้นสูง

ใช้เครื่องมือนี้ในการกรองโปรเซสเซอร์ Intel® ตามซ็อกเก็ต จำนวนคอร์ ขนาดแคช หน่วยความจำสูงสุด และอีกมากมาย