ชุด Intel® NUC ที่ใช้โปรเซสเซอรื Intel® Core™ เจนเนอเรชั่น 12

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ รวมโปรเซสเซอร์ เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
ชุด Launched Intel® Core™ i7-12700H Processor (24M Cache, up to 4.70 GHz)
ชุด Intel® NUC 12 Pro NUC12WSHi3 Launched Intel® Core™ i3-1220P Processor (12M Cache, up to 4.40 GHz)
ชุด Intel® NUC 12 Pro NUC12WSHi30L Launched Intel® Core™ i3-1220P Processor (12M Cache, up to 4.40 GHz)
ชุด Intel® NUC 12 Pro NUC12WSHi30Z Launched Intel® Core™ i3-1220P Processor (12M Cache, up to 4.40 GHz)
ชุด Intel® NUC 12 Pro NUC12WSHi5 Launched Intel® Core™ i5-1240P Processor (12M Cache, up to 4.40 GHz)
ชุด Intel® NUC 12 Pro NUC12WSHi50Z Launched Intel® Core™ i5-1240P Processor (12M Cache, up to 4.40 GHz)
ชุด Intel® NUC 12 Pro NUC12WSHi7 Launched Intel® Core™ i7-1260P Processor (18M Cache, up to 4.70 GHz)
ชุด Intel® NUC 12 Pro NUC12WSHi70Z Launched Intel® Core™ i7-1260P Processor (18M Cache, up to 4.70 GHz)
ชุด Intel® NUC 12 Pro NUC12WSHv5 Launched Intel® Core™ i5-1250P Processor (12M Cache, up to 4.40 GHz)
ชุด Intel® NUC 12 Pro NUC12WSHv50L Launched Intel® Core™ i5-1250P Processor (12M Cache, up to 4.40 GHz)
ชุด Intel® NUC 12 Pro NUC12WSHv50Z Launched Intel® Core™ i5-1250P Processor (12M Cache, up to 4.40 GHz)
ชุด Intel® NUC 12 Pro NUC12WSHv7 Launched Intel® Core™ i7-1270P Processor (18M Cache, up to 4.80 GHz)
ชุด Intel® NUC 12 Pro NUC12WSHv70L Launched Intel® Core™ i7-1270P Processor (18M Cache, up to 4.80 GHz)
ชุด Intel® NUC 12 Pro NUC12WSHv70Z Launched Intel® Core™ i7-1270P Processor (18M Cache, up to 4.80 GHz)
ชุด Intel® NUC 12 Pro NUC12WSKi3 Launched Intel® Core™ i3-1220P Processor (12M Cache, up to 4.40 GHz)
ชุด Intel® NUC 12 Pro NUC12WSKi30Z Launched Intel® Core™ i3-1220P Processor (12M Cache, up to 4.40 GHz)
ชุด Intel® NUC 12 Pro NUC12WSKi5 Launched Intel® Core™ i5-1240P Processor (12M Cache, up to 4.40 GHz)
ชุด Intel® NUC 12 Pro NUC12WSKi50Z Launched Intel® Core™ i5-1240P Processor (12M Cache, up to 4.40 GHz)
ชุด Intel® NUC 12 Pro NUC12WSKi7 Launched Intel® Core™ i7-1260P Processor (18M Cache, up to 4.70 GHz)
ชุด Intel® NUC 12 Pro NUC12WSKi70Z Launched Intel® Core™ i7-1260P Processor (18M Cache, up to 4.70 GHz)
ชุด Intel® NUC 12 Pro NUC12WSKv5 Launched Intel® Core™ i5-1250P Processor (12M Cache, up to 4.40 GHz)
ชุด Intel® NUC 12 Pro NUC12WSKv50Z Launched Intel® Core™ i5-1250P Processor (12M Cache, up to 4.40 GHz)
ชุด Intel® NUC 12 Pro NUC12WSKv7 Launched Intel® Core™ i7-1270P Processor (18M Cache, up to 4.80 GHz)
ชุด Intel® NUC 12 Pro NUC12WSKv70Z Launched Intel® Core™ i7-1270P Processor (18M Cache, up to 4.80 GHz)
ชุด Intel® NUC 12 Pro X - NUC12DCMv7 Launched Intel® Core™ i7-12700 Processor (25M Cache, up to 4.90 GHz)
ชุด Intel® NUC 12 Pro X - NUC12DCMv9 Launched Intel® Core™ i9-12900 Processor (30M Cache, up to 5.10 GHz)
ชุด Intel® NUC 12 Extreme - NUC12DCMi7 Launched Intel® Core™ i7-12700 Processor (25M Cache, up to 4.90 GHz)
ชุด Intel® NUC 12 Extreme - NUC12DCMi9 Launched Intel® Core™ i9-12900 Processor (30M Cache, up to 5.10 GHz)