เอฟพีจีเอ Intel® เครื่องมือการจำลอง

ชื่อผลิตภัณฑ์
วันที่วางจำหน่าย
LogicElements
DigitalSignalProcessingBlocks
EmbeddedMemoryMax
UserIOMax
PackageOptions
2014
2014
2021
2021