เครื่องมือพัฒนาฮาร์ดแวร์ Intel® FPGA

ชื่อผลิตภัณฑ์
สถานะ
วันที่วางจำหน่าย
LogicElements
DigitalSignalProcessingBlocks
EmbeddedMemoryMax
PackageOptions
Launched 2017
Launched 2017
Launched 2015
Launched 2015
Launched 2015