เครื่องมือพัฒนาฮาร์ดแวร์ Intel® FPGA

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ วันที่วางจำหน่าย LogicElements DigitalSignalProcessingBlocks EmbeddedMemoryMax PackageOptions เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® High Level Synthesis Compiler Pro Edition Launched 2017
Intel® High Level Synthesis Compiler Standard Edition Launched 2017
Intel® Quartus® Prime Lite Edition Launched 2015
Intel® Quartus® Prime Pro Edition Launched 2015
Intel® Quartus® Prime Standard Edition Launched 2015

ค้นหาขั้นสูง

ใช้เครื่องมือนี้เพื่อกรอง Intel® FPGA ตามตระกูล สถานะ ตัวเลือกแพคเกจ องค์ประกอบลอจิก และอื่นๆ อีกมากมาย