เครื่องมือพัฒนาฮาร์ดแวร์ Intel® FPGA

ชื่อผลิตภัณฑ์
วันที่วางจำหน่าย
LogicElements
DigitalSignalProcessingBlocks
EmbeddedMemoryMax
UserIOMax
PackageOptions
2017
2017
2015
2015
2015