บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล M20NTP

ชื่อผลิตภัณฑ์
สถานะ
ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด
ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี
ซ็อกเก็ต
TDP
Discontinued 13.1"x12" Rack Dual Socket-P4 4189 250 W