อะแดปเตอร์ Intel® Ethernet Network 25GbE E810

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ Lithography MaxIOThroughput SamplePortConfiguration ประเภทการต่อสาย เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
อะแดปเตอร์ Intel® Ethernet Network E810-XXVDA4T Launched SFP28 ports - DAC, Optics, and AOCs
อะแดปเตอร์เครือข่ายอีเธอร์เน็ต Intel® E810-XXVDA4 สำหรับ OCP 3.0 Launched SFP28 ports - DAC, Optics, And AOC's
อะแดปเตอร์เครือข่าย Intel® Ethernet E810-XXVDA2 Launched SFP28 ports - DAC, Optics, and AOC's
อะแดปเตอร์เครือข่าย Intel® Ethernet E810-XXVDA2 สำหรับ OCP 3.0 Launched SFP28 ports - DAC, Optics, And AOC's
อะแดปเตอร์เครือข่าย Intel® Ethernet E810-XXVDA4 Launched SFP28 ports - DAC, Optics, and AOC's