เซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล D40AMP

ชื่อผลิตภัณฑ์
วันที่วางจำหน่าย
สถานะ
ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด
ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี
ซ็อกเก็ต
Q4'21 Discontinued 8.33” x 21.5” Rack Dual Socket-P4 4189