ชุดไดรฟ์ Solid-State Intel® Optane™ DC

ชื่อผลิตภัณฑ์ ความจุ สถานะ Form Factor อินเตอร์เฟซ เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Optane™ SSD DC ซีรีส์ P5800X
(3.2TB, 2.5 นิ้ว PCIe x4, 3D XPoint™)
3.2 TB Launched 2.5" 15mm PCIe 4.0 x4, NVMe
Intel® Optane™ SSD ซีรี่ส์ P1600X
(118GB, M.2 80 มม. PCIe* 3.0 x4, Intel® 3D XPoint™)
118 GB Launched M.2 22 x 80mm PCIe 3.0 x4, NVMe
Intel® Optane™ SSD ซีรี่ส์ P1600X
(58GB, M.2 80 มม. PCIe* 3.0 x4, Intel® 3D XPoint™)
58 GB Launched M.2 22 x 80mm PCIe 3.0 x4, NVMe
Intel® Optane™ SSD DC ซีรีส์ P5800X
(1.6TB, 2.5 นิ้ว PCIe x4, 3D XPoint™)
1.6 TB Launched 2.5" 15mm PCIe 4.0 x4, NVMe
Intel® Optane™ SSD DC ซีรีส์ P5800X
(400GB, 2.5 นิ้ว PCIe x4, 3D XPoint™)
400 GB Launched 2.5" 15mm PCIe 4.0 x4, NVMe
Intel® Optane™ SSD DC ซีรีส์ P5800X
(800GB, 2.5 นิ้ว PCIe x4, 3D XPoint™)
800 GB Launched 2.5" 15mm PCIe 4.0 x4, NVMe
ไดรฟ์ Solid-State Intel® Optane™ DC ซีรี่ส์ D4800X
(1.5TB, 2.5 นิ้ว PCIe 2x2, 3D XPoint™)
1.5 TB Launched U.2 15mm PCIe 3.0 2x2 dual port, NVMe
ไดรฟ์ Solid-State Intel® Optane™ DC ซีรี่ส์ D4800X
(375GB, 2.5 นิ้ว PCIe 2x2, 3D XPoint™)
375 GB Launched U.2 15mm PCIe 3.0 2x2 dual port, NVMe
ไดรฟ์ Solid-State Intel® Optane™ DC ซีรี่ส์ D4800X
(750GB, 2.5 นิ้ว PCIe 2x2, 3D XPoint™)
750 GB Launched U.2 15mm PCIe 3.0 2x2 dual port, NVMe
ไดรฟ์ Solid-State Intel® Optane™ DC ซีรี่ส์ P4801X
(100GB, M.2 110MM PCIe x4, 3D XPoint™)
100 GB Launched M.2 22 x 110mm PCIe 3.0 x4, NVMe
ไดรฟ์ Solid-State Intel® Optane™ DC ซีรี่ส์ P4801X
(200GB, M.2 110MM PCIe x4, 3D XPoint™)
200 GB Launched M.2 22 x 110mm PCIe 3.0 x4, NVMe
ไดรฟ์ Solid-State Intel® Optane™ DC ซีรี่ส์ P4801X
(375GB, M.2 110MM PCIe x4, 3D XPoint™)
375 GB Launched M.2 22 x 110mm PCIe 3.0 x4, NVMe
Intel® Optane™ SSD DC ซีรีส์ P4800X พร้อมเทคโนโลยี Intel® Memory Drive
(1.5TB, PCIe x4 ขนาดครึ่งความสูง, 3D XPoint™)
1.5 TB Discontinued HHHL (CEM3.0) PCIe 3.0 x4, NVMe
Intel® Optane™ SSD DC ซีรีส์ P4800X พร้อมเทคโนโลยี Intel® Memory Drive
(1.5TB, PCIe x4 2.5 นิ้ว, 3D XPoint™)
1.5 TB Discontinued U.2 15mm PCIe 3.0 x4, NVMe
Intel® Optane™ SSD DC ซีรีส์ P4800X พร้อมเทคโนโลยี Intel® Memory Drive
(375GB, PCIe x4 ขนาดครึ่งความสูง, 3D XPoint™)
375 GB Discontinued HHHL (CEM3.0) PCIe 3.0 x4, NVMe
Intel® Optane™ SSD DC ซีรีส์ P4800X พร้อมเทคโนโลยี Intel® Memory Drive
(375GB, PCIe x4 ขนาด 2.5 นิ้ว, 3D XPoint™)
375 GB Discontinued U.2 15mm PCIe 3.0 x4, NVMe
Intel® Optane™ SSD DC ซีรีส์ P4800X พร้อมเทคโนโลยี Intel® Memory Drive
(750GB, PCIe x4 ขนาด 1/2 ความสูง, 3D XPoint™)
750 GB Discontinued HHHL (CEM3.0) PCIe 3.0 x4, NVMe
Intel® Optane™ SSD DC ซีรีส์ P4800X พร้อมเทคโนโลยี Intel® Memory Drive
(750GB, PCIe x4 ขนาด 2.5 นิ้ว, 3D XPoint™)
750 GB Discontinued U.2 15mm PCIe 3.0 x4, NVMe
ไดรฟ์ Solid-State Intel® Optane™ ซีรี่ส์ P4801X
(100GB, 2.5in PCIe* x4, 3D XPoint™)
100 GB Launched U.2 15mm PCIe 3.0 x4, NVMe
Intel® Optane™ DC SSD ซีรีส์ P4800X
(1.5TB, ความสูง 1/2 PCIe x4, Intel® 3D XPoint™)
1.5 TB Launched HHHL (CEM3.0) PCIe 3.0 x4, NVMe
Intel® Optane™ DC SSD ซีรีส์ P4800X
(1.5GB, 2.5 นิ้ว PCIe x4, Intel® 3D XPoint™)
1.5 TB Launched U.2 15mm PCIe 3.0 x4, NVMe
Intel® Optane™ DC SSD ซีรีส์ P4800X
(750GB, 2.5 นิ้ว PCIe x4, Intel® 3D XPoint™)
750 GB Launched U.2 15mm PCIe 3.0 x4, NVMe
Intel® Optane™ DC SSD ซีรีส์ P4800X
(750GB, ความสูง 1/2 PCIe x4, Intel® 3D XPoint™)
750 GB Launched HHHL (CEM3.0) PCIe 3.0 x4, NVMe
Intel® Optane™ DC SSD ซีรีส์ P4800X
(375GB, 2.5 นิ้ว PCIe x4, Intel® 3D XPoint™)
375 GB Launched U.2 15mm PCIe 3.0 x4, NVMe
ไดรฟ์ Solid-State Intel® Optane™ DC ซีรี่ส์ P4800X
(375GB, ความสูง 1/2 PCIe x4, 3D XPoint™)
375 GB Launched HHHL (CEM3.0) PCIe 3.0 x4, NVMe

ค้นหาขั้นสูง

ใช้เครื่องมือนี้ในการกรองไดรฟ์ Intel® Solid-State ตามความจุ อินเตอร์เฟซ ประสิทธิภาพ และอีกมากมาย