ชุดไดรฟ์ Solid-State Intel® Optane™ DC

ชื่อผลิตภัณฑ์
ความจุ
สถานะ
Form Factor
อินเตอร์เฟซ
400 GB Launched E1.S 15mm PCIe 4.0 x4, NVMe
800 GB Launched E1.S 15mm PCIe 4.0 x4, NVMe
800 GB Launched 2.5" 15mm PCIe 4.0 x4, NVMe
400 GB Launched 2.5" 15mm PCIe 4.0 x4, NVMe
3.2 TB Launched 2.5" 15mm PCIe 4.0 x4, NVMe
118 GB Launched M.2 22 x 80mm PCIe 3.0 x4, NVMe
58 GB Launched M.2 22 x 80mm PCIe 3.0 x4, NVMe
1.6 TB Launched 2.5" 15mm PCIe 4.0 x4, NVMe
400 GB Launched 2.5" 15mm PCIe 4.0 x4, NVMe
800 GB Launched 2.5" 15mm PCIe 4.0 x4, NVMe
1.5 TB Launched U.2 15mm PCIe 3.0 2x2 dual port, NVMe
375 GB Launched U.2 15mm PCIe 3.0 2x2 dual port, NVMe
750 GB Launched U.2 15mm PCIe 3.0 2x2 dual port, NVMe
100 GB Launched M.2 22 x 110mm PCIe 3.0 x4, NVMe
200 GB Launched M.2 22 x 110mm PCIe 3.0 x4, NVMe
375 GB Launched M.2 22 x 110mm PCIe 3.0 x4, NVMe
1.5 TB Discontinued HHHL (CEM3.0) PCIe 3.0 x4, NVMe
1.5 TB Discontinued U.2 15mm PCIe 3.0 x4, NVMe
375 GB Discontinued HHHL (CEM3.0) PCIe 3.0 x4, NVMe
375 GB Discontinued U.2 15mm PCIe 3.0 x4, NVMe
750 GB Discontinued HHHL (CEM3.0) PCIe 3.0 x4, NVMe
750 GB Discontinued U.2 15mm PCIe 3.0 x4, NVMe
100 GB Launched U.2 15mm PCIe 3.0 x4, NVMe
1.5 TB Launched HHHL (CEM3.0) PCIe 3.0 x4, NVMe
1.5 TB Launched U.2 15mm PCIe 3.0 x4, NVMe
750 GB Launched U.2 15mm PCIe 3.0 x4, NVMe
750 GB Launched HHHL (CEM3.0) PCIe 3.0 x4, NVMe
375 GB Launched U.2 15mm PCIe 3.0 x4, NVMe
375 GB Launched HHHL (CEM3.0) PCIe 3.0 x4, NVMe

ค้นหาขั้นสูง

ใช้เครื่องมือนี้ในการกรองไดรฟ์ Intel® Solid-State ตามความจุ อินเตอร์เฟซ ประสิทธิภาพ และอีกมากมาย