ชิปเซ็ต Intel® ซีรี่ส์ C250

ชื่อผลิตภัณฑ์
สถานะ
ความเร็ว Bus
การปรับปรุงแก้ไข PCI Express
การปรับปรุงแก้ไข USB
TDP
Launched 8 GT/s 3.0 3.2 6 W
Launched 8 GT/s 3.0 3.2 6 W