ชิปเซ็ต Intel® ซีรี่ส์ C250

ชื่อผลิตภัณฑ์
OverclockingSupport
การปรับปรุงแก้ไข PCI Express
การปรับปรุงแก้ไข USB
TDP
3.0 3.2 6 W
3.0 3.2 6 W