ชิปเซ็ต Intel® ซีรี่ส์ C250

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ความเร็ว Bus การปรับปรุงแก้ไข PCI Express การปรับปรุงแก้ไข USB TDP เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
ชิปเซ็ต Intel® C252 Launched 8 GT/s 3.0 3.2 6 W
ชิปเซ็ต Intel® C256 Launched 8 GT/s 3.0 3.2 6 W