ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ความเร็ว Bus การปรับปรุงแก้ไข PCI Express การปรับปรุงแก้ไข USB TDP เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
ชิปเซ็ตโมบายล์ Intel® HM175 Launched 8 GT/s 3.0 3.0/2.0 2.6 W
ชิปเซ็ตโมบายล์ Intel® QM175 Launched 8 GT/s 3.0 3.0/2.0 2.6 W
ชิปเซ็ตโมบายล์ Intel® HM170 Launched 8 GT/s 3.0 3.0/2.0 2.6 W
ชิปเซ็ตโมบายล์ Intel® QM170 Launched 8 GT/s 3.0 3.0/2.0 2.6 W