ชิปเซ็ตโมบายล์ Intel® ซีรีส์ 100

ชื่อผลิตภัณฑ์
สนับสนุนการโอเวอร์คล็อก
การปรับปรุงแก้ไข PCI Express
การปรับปรุงแก้ไข USB
TDP
ใช่ 3.0 3.0/2.0 2.6 W
ใช่ 3.0 3.0/2.0 2.6 W
ใช่ 3.0 3.0/2.0 2.6 W
ใช่ 3.0 3.0/2.0 2.6 W