ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ความเร็ว Bus การปรับปรุงแก้ไข PCI Express การปรับปรุงแก้ไข USB TDP เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Mobile Intel® HM370 Chipset Launched 8 GT/s 3.0 3.1/2.0 3 W
Mobile Intel® QM370 Chipset Launched 8 GT/s 3.0 3.1/2.0 3 W