ชิปเซ็ตโมบายล์ Intel® ซีรี่ส์ 400

ชื่อผลิตภัณฑ์
สนับสนุนการโอเวอร์คล็อก
การปรับปรุงแก้ไข PCI Express
การปรับปรุงแก้ไข USB
TDP
ใช่ 3.0 3.2/2.0 3 W
ใช่ 3.0 3.2/2.0 3 W
ใช่ 3.0 3.2/2.0 3 W