ชิปเซ็ตโมบายล์ Intel® ซีรี่ส์ 500

ชื่อผลิตภัณฑ์
สถานะ
ความเร็ว Bus
การปรับปรุงแก้ไข PCI Express
การปรับปรุงแก้ไข USB
TDP
Launched 8 GT/s 3.0 3.2/2.0 2.9 W
Launched 8 GT/s 3.0 3.2/2.0 2.9 W
Launched 8 GT/s 3.0 3.2/2.0 3.4 W
Launched 8 GT/s 3.0 3.2/2.0 3.4 W
Launched 8 GT/s 3.0 3.2/2.0 3.4 W
Launched 8 GT/s 3.0 3.2/2.0 3.4 W