ชิปเซ็ตโมบายล์ Intel® ซีรี่ส์ 500

ชื่อผลิตภัณฑ์
OverclockingSupport
การปรับปรุงแก้ไข PCI Express
การปรับปรุงแก้ไข USB
TDP
3.0 3.2/2.0 2.9 W
3.0 3.2/2.0 2.9 W
3.0 3.2/2.0 3.4 W
3.0 3.2/2.0 3.4 W
3.0 3.2/2.0 3.4 W
3.0 3.2/2.0 3.4 W