ชิปเซ็ตโมบายล์ Intel® ซีรี่ส์ 500

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ความเร็ว Bus การปรับปรุงแก้ไข PCI Express การปรับปรุงแก้ไข USB TDP เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
ชิปเซ็ต Intel® HM570E Launched 8 GT/s 3.0 3.2/2.0 2.9 W
ชิปเซ็ต Intel® QM580E Launched 8 GT/s 3.0 3.2/2.0 2.9 W
ชิปเซ็ต Intel® RM590E Launched 8 GT/s 3.0 3.2/2.0 3.4 W
ชิปเซ็ต Intel® HM570 Launched 8 GT/s 3.0 3.2/2.0 3.4 W
ชิปเซ็ต Intel® QM580 Launched 8 GT/s 3.0 3.2/2.0 3.4 W
ชิปเซ็ต Intel® WM590 Launched 8 GT/s 3.0 3.2/2.0 3.4 W