ตัวควบคุม Intel® Ethernet ซีรีส์ I226

ชื่อผลิตภัณฑ์
CablingDescription
TDP
การกำหนดค่าพอร์ต
อัตราข้อมูลต่อพอร์ต
ประเภทของอินเตอร์เฟซระบบ
1.3 W Single 2.5G PCIe 3.1
1.5 W Single 2.5G PCIe 3.1
1.3 W Single 2.5 PCIe 3.1