ตัวควบคุม Intel® Ethernet ซีรีส์ I226

ชื่อผลิตภัณฑ์
สถานะ
CablingDescription
TDP
การกำหนดค่าพอร์ต
อัตราข้อมูลต่อพอร์ต
Launched 1.3 W Single 2.5G
Launched 1.5 W Single 2.5G
Launched 1.3 W Single 2.5