ซีรีส์ Intel® Wi-Fi 6E (Gig+)

ชื่อผลิตภัณฑ์
วันที่วางจำหน่าย
ผ่านการรับรอง Wi-Fi*
ความเร็วสูงสุด
WifiBandwith
สตรีม TX/RX
Q4'21 Wi-Fi 6E (802.11ax) ~3.0 Gbps 2x2 (Intel® Double Connect Technology)
Q3'21 Wi-Fi 6E (802.11ax) 2.4 Gbps 2x2
Q4'20 Wi-Fi 6E (802.11ax) 2.4 Gbps 2x2