ซีรีส์ Intel® Wi-Fi 6E (Gig+)

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ วันที่วางจำหน่าย ผ่านการรับรอง Wi-Fi* ความเร็วสูงสุด แบนด์ สตรีม TX/RX เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
Intel® Wi-Fi 6E AX411
(Gig+)
Launched Q4'21 Wi-Fi 6E (802.11ax) 2.4 Gbps 2.4, 5, 6 GHz (160MHz) 2x2 (Intel® Double Connect Technology)
Intel® Wi-Fi 6E AX211
(Gig+)
Launched Q3'21 Wi-Fi 6E (802.11ax) 2.4 Gbps 2.4, 5, 6 GHz (160MHz) 2x2
Intel® Wi-Fi 6E AX210
(Gig+)
Launched Q4'20 Wi-Fi 6E (802.11ax) 2.4 Gbps 2.4, 5, 6 GHz (160MHz) 2x2