โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7 เจนเนอเรชั่น 11

โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7 เจนเนอเรชั่น 11

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ วันที่วางจำหน่าย # คอร์ ความถี่เทอร์โบสูงสุด ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์ แคช เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-11850HE Launched Q3'21 8 4.70 GHz 24 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-11600H Launched Q3'21 6 4.60 GHz 18 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-11390H Launched Q2'21 4 5.00 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-1195G7 Launched Q2'21 4 5.00 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-1195G7 Launched Q2'21 4 5.00 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-11800H Launched Q2'21 8 4.60 GHz 24 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-11850H Launched Q2'21 8 4.80 GHz 24 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-11700 Launched Q1'21 8 4.90 GHz 2.50 GHz 16 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-11700F Launched Q1'21 8 4.90 GHz 2.50 GHz 16 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-11700K Launched Q1'21 8 5.00 GHz 3.60 GHz 16 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-11700KF Launched Q1'21 8 5.00 GHz 3.60 GHz 16 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-11700T Launched Q1'21 8 4.60 GHz 1.40 GHz 16 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-11370H Launched Q1'21 4 4.80 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-11375H Launched Q1'21 4 5.00 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-1180G7 Launched Q1'21 4 4.60 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-1185G7E Launched Q3'20 4 4.40 GHz 1.80 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-1185GRE Launched Q3'20 4 4.40 GHz 1.80 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-1160G7 Launched Q3'20 4 4.40 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-1165G7 Launched Q3'20 4 4.70 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-1165G7 Launched Q3'20 4 4.70 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-1185G7 Launched Q3'20 4 4.80 GHz 12 MB Intel® Smart Cache

ค้นหาขั้นสูง

ใช้เครื่องมือนี้ในการกรองโปรเซสเซอร์ Intel® ตามซ็อกเก็ต จำนวนคอร์ ขนาดแคช หน่วยความจำสูงสุด และอีกมากมาย