โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5 เจนเนอเรชั่น 11

โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5 เจนเนอเรชั่น 11

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ วันที่วางจำหน่าย # คอร์ ความถี่เทอร์โบสูงสุด ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์ แคช เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-11500HE Launched Q3'21 6 4.50 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-11320H Launched Q2'21 4 4.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-1155G7 Launched Q2'21 4 4.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-1155G7 Launched Q2'21 4 4.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-11260H Launched Q2'21 6 4.40 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-11400H Launched Q2'21 6 4.50 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-11500H Launched Q2'21 6 4.60 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-11400 Launched Q1'21 6 4.40 GHz 2.60 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-11400F Launched Q1'21 6 4.40 GHz 2.60 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-11400T Launched Q1'21 6 3.70 GHz 1.30 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-11500 Launched Q1'21 6 4.60 GHz 2.70 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-11500T Launched Q1'21 6 3.90 GHz 1.50 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-11600 Launched Q1'21 6 4.80 GHz 2.80 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-11600K Launched Q1'21 6 4.90 GHz 3.90 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-11600KF Launched Q1'21 6 4.90 GHz 3.90 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-11600T Launched Q1'21 6 4.10 GHz 1.70 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-11300H Launched Q1'21 4 4.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-1140G7 Launched Q1'21 4 4.20 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-1145G7 Launched Q1'21 4 4.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-1145G7E Launched Q3'20 4 4.10 GHz 1.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-1145GRE Launched Q3'20 4 4.10 GHz 1.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-1130G7 Launched Q3'20 4 4.00 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-1135G7 Launched Q3'20 4 4.20 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-1135G7 Launched Q3'20 4 4.20 GHz 8 MB Intel® Smart Cache

ค้นหาขั้นสูง

ใช้เครื่องมือนี้ในการกรองโปรเซสเซอร์ Intel® ตามซ็อกเก็ต จำนวนคอร์ ขนาดแคช หน่วยความจำสูงสุด และอีกมากมาย