ชุด Intel® NUC พร้อมโปรเซสเซอร์ Intel® Core™ เจนเนอเรชั่น 11

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ รวมโปรเซสเซอร์ เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
ชุด Intel® NUC 11 Performance – NUC11PAHi30Z Launched Intel® Core™ i3-1115G4 Processor (6M Cache, up to 4.10 GHz)
ชุด Intel® NUC 11 Performance – NUC11PAHi50Z Launched Intel® Core™ i5-1135G7 Processor (8M Cache, up to 4.20 GHz)
ชุด Intel® NUC 11 Performance – NUC11PAHi70Z Launched Intel® Core™ i7-1165G7 Processor (12M Cache, up to 4.70 GHz)
ชุด Intel® NUC 11 Pro NUC11TNHi30Z Launched Intel® Core™ i3-1115G4 Processor (6M Cache, up to 4.10 GHz)
ชุด Intel® NUC 11 Pro NUC11TNHi50Z Launched Intel® Core™ i5-1135G7 Processor (8M Cache, up to 4.20 GHz)
ชุด Intel® NUC 11 Pro NUC11TNHi70Z Launched Intel® Core™ i7-1165G7 Processor (12M Cache, up to 4.70 GHz)
ชุด Intel® NUC 11 Pro NUC11TNKi30Z Launched Intel® Core™ i3-1115G4 Processor (6M Cache, up to 4.10 GHz)
ชุด Intel® NUC 11 Pro NUC11TNKi50Z Launched Intel® Core™ i5-1135G7 Processor (8M Cache, up to 4.20 GHz)
ชุด Intel® NUC 11 Pro NUC11TNKi70Z Launched Intel® Core™ i7-1165G7 Processor (12M Cache, up to 4.70 GHz)
ชุด Intel® NUC 11 Pro NUC11TNKv50Z Launched Intel® Core™ i5-1145G7 Processor (8M Cache, up to 4.40 GHz, with IPU)
ชุด Intel® NUC 11 Extreme - NUC11BTMi7 Launched Intel® Core™ i7-11700B Processor (24M Cache, up to 4.80 GHz)
ชุด Intel® NUC 11 Extreme - NUC11BTMi9 Launched Intel® Core™ i9-11900KB Processor (24M Cache, up to 4.90 GHz)
ชุด Intel® NUC 11 Enthusiast - NUC11PHKi7C Launched Intel® Core™ i7-1165G7 Processor (12M Cache, up to 4.70 GHz)
ชุด Intel® NUC 11 Performance - NUC11PAHi3 Launched Intel® Core™ i3-1115G4 Processor (6M Cache, up to 4.10 GHz)
ชุด Intel® NUC 11 Performance - NUC11PAHi5 Launched Intel® Core™ i5-1135G7 Processor (8M Cache, up to 4.20 GHz)
ชุด Intel® NUC 11 Performance - NUC11PAHi7 Launched Intel® Core™ i7-1165G7 Processor (12M Cache, up to 4.70 GHz)
ชุด Intel® NUC 11 Performance - NUC11PAKi3 Discontinued Intel® Core™ i3-1115G4 Processor (6M Cache, up to 4.10 GHz)
ชุด Intel® NUC 11 Performance - NUC11PAKi5 Launched Intel® Core™ i5-1135G7 Processor (8M Cache, up to 4.20 GHz)
ชุด Intel® NUC 11 Performance - NUC11PAKi7 Discontinued Intel® Core™ i7-1165G7 Processor (12M Cache, up to 4.70 GHz)
ชุด Intel® NUC 11 Pro NUC11TNHi3 Launched Intel® Core™ i3-1115G4 Processor (6M Cache, up to 4.10 GHz)
ขุด Intel® NUC 11 Pro NUC11TNHi30L Launched Intel® Core™ i3-1115G4 Processor (6M Cache, up to 4.10 GHz)
ชุด Intel® NUC 11 Pro NUC11TNHi30P Launched Intel® Core™ i3-1115G4 Processor (6M Cache, up to 4.10 GHz)
ชุด Intel® NUC 11 Pro NUC11TNHi5 Launched Intel® Core™ i5-1135G7 Processor (8M Cache, up to 4.20 GHz)
ชุด Intel® NUC 11 Pro NUC11TNHi50L Launched Intel® Core™ i5-1135G7 Processor (8M Cache, up to 4.20 GHz)
ชุด Intel® NUC 11 Pro NUC11TNHi50W Launched Intel® Core™ i5-1135G7 Processor (8M Cache, up to 4.20 GHz)
ชุด Intel® NUC 11 Pro NUC11TNHi7 Launched Intel® Core™ i7-1165G7 Processor (12M Cache, up to 4.70 GHz)
ชุด Intel® NUC 11 Pro NUC11TNHi70L Launched Intel® Core™ i7-1165G7 Processor (12M Cache, up to 4.70 GHz)
ชุด Intel® NUC 11 Pro NUC11TNHi70Q Launched Intel® Core™ i7-1165G7 Processor (12M Cache, up to 4.70 GHz)
ชุด Intel® NUC 11 Pro NUC11TNHv5 Launched Intel® Core™ i5-1145G7 Processor (8M Cache, up to 4.40 GHz, with IPU)
ชุด Intel® NUC 11 Pro NUC11TNHv50L Launched Intel® Core™ i5-1145G7 Processor (8M Cache, up to 4.40 GHz, with IPU)
ชุด Intel® NUC 11 Pro NUC11TNHv7 Launched Intel® Core™ i7-1185G7 Processor (12M Cache, up to 4.80 GHz, with IPU)
ชุด Intel® NUC 11 Pro NUC11TNHv70L Launched Intel® Core™ i7-1185G7 Processor (12M Cache, up to 4.80 GHz, with IPU)
ชุด Intel® NUC 11 Pro NUC11TNKi3 Launched Intel® Core™ i3-1115G4 Processor (6M Cache, up to 4.10 GHz)
ชุด Intel® NUC 11 Pro NUC11TNKi5 Launched Intel® Core™ i5-1135G7 Processor (8M Cache, up to 4.20 GHz)
ชุด Intel® NUC 11 Pro NUC11TNKi7 Launched Intel® Core™ i7-1165G7 Processor (12M Cache, up to 4.70 GHz)
ชุด Intel® NUC 11 Pro NUC11TNKv5 Launched Intel® Core™ i5-1145G7 Processor (8M Cache, up to 4.40 GHz, with IPU)
ชุด Intel® NUC 11 Pro NUC11TNKv7 Launched Intel® Core™ i7-1185G7 Processor (12M Cache, up to 4.80 GHz, with IPU)