โปรเซสเซอร์ Intel Atom® ซีรีส์ P

โปรเซสเซอร์ Intel Atom® ซีรีส์ P

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ วันที่วางจำหน่าย # คอร์ ClockSpeedMax ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์ แคช เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® P5931B Launched Q1'20 12 2.20 GHz 13.5 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® P5962B Launched Q1'20 24 2.20 GHz 27 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® P5921B Launched Q1'20 8 2.20 GHz 9 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® P5942B Launched Q1'20 16 2.20 GHz 18 MB L2 Cache

ค้นหาขั้นสูง

ใช้เครื่องมือนี้ในการกรองโปรเซสเซอร์ Intel® ตามซ็อกเก็ต จำนวนคอร์ ขนาดแคช หน่วยความจำสูงสุด และอีกมากมาย