โปรเซสเซอร์ Intel Atom® ซีรีส์ P

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ วันที่วางจำหน่าย # คอร์ ClockSpeedMax ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์ แคช เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® P5322 Launched Q2'22 8 2.20 GHz 9 MB
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® P5332 Launched Q2'22 12 2.20 GHz 13.5 MB
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® P5342 Launched Q2'22 16 2.20 GHz 18 MB
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® P5352 Launched Q2'22 20 2.20 GHz 22.5 MB
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® P5362 Launched Q2'22 24 2.20 GHz 27 MB
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® P5721 Launched Q2'22 8 2.20 GHz 9 MB
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® P5731 Launched Q2'22 12 2.20 GHz 13.5 MB
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® P5742 Launched Q2'22 16 2.20 GHz 18 MB
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® P5752 Launched Q2'22 20 2.20 GHz 22.5 MB
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® P5921B Launched Q1'20 8 2.20 GHz 9 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® P5931B Launched Q1'20 12 2.20 GHz 13.5 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® P5942B Launched Q1'20 16 2.20 GHz 18 MB L2 Cache
โปรเซสเซอร์ Intel Atom® P5962B Launched Q1'20 24 2.20 GHz 27 MB L2 Cache

ค้นหาขั้นสูง

ใช้เครื่องมือนี้ในการกรองโปรเซสเซอร์ Intel® ตามซ็อกเก็ต จำนวนคอร์ ขนาดแคช หน่วยความจำสูงสุด และอีกมากมาย