ชิปเซ็ต Intel® ซีรีส์ 400

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ความเร็ว Bus การปรับปรุงแก้ไข PCI Express การปรับปรุงแก้ไข USB TDP เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
ชิปเซ็ต Intel® Q470 Launched 8 GT/s 3.0 3.2/2.0 6 W
ชิปเซ็ต Intel® Q470E Launched 8 GT/s 3.0 3.2/2.0 6 W
ชิปเซ็ต Intel® W480 Launched 8 GT/s 3.0 3.2/2.0 6 W
ชิปเซ็ต Intel® W480E Launched 8 GT/s 3.0 3.2/2.0 6 W
ชิปเซ็ต Intel® B460 Launched 8 GT/s 3.0 3.2/2.0 6 W
ชิปเซ็ต Intel® H410 Launched 8 GT/s 3.0 3.2/2.0 6 W
ชิปเซ็ต Intel® H420E Launched 8 GT/s 3.0 3.2/2.0 6 W
ชิปเซ็ต Intel® H470 Launched 8 GT/s 3.0 3.2/2.0 6 W
ชิปเซ็ต Intel® Z490 Launched 8 GT/s 3.0 3.2/2.0 6 W